Afrika. En reise gjennom historien

Referat fra medlemsmøte i Seniorlæring i Midt-Telemark 31. oktober 2022. Foredragsholderen, nå forfatter og professor emeritus Tore Linne Eriksen, husker jeg som formann i Studentersamfunnet i Oslo i 1968. Han var den gang en ekte «sekstiåtter» men også en interessant og kunnskapsrik person. Det ble således et meget hyggelig gjenhør for meg i Gullbring mandag … Les mer

Falske nyheter – Putin, Trump, krigen og løgnen

28. november får vi besøk av en av medie-Norges mest profilerte personligheter, nemlig Per Edgar Kokkvold, Foredraget hans er nesten ubehagelig aktuelt: “Falske nyheter – Putin, Trump, krigen og løgnen”. Her er nok en sjanse til å bli oppdatert på aktuelle saker! I Per Edgar Kokkvold har Seniorlæring i Midt-Telemark fått engasjert nok en fremragende … Les mer

Falske nyheter – Putin, Trump og løgnen

v/ Per Edgar Kokkvold Referat frå medlemsmøte i Seniorlæring i Midt-Telemark 28.11.22 Midt-Telemark Seniorlæring har nok ein gong henta inn ein som har prega norsk presse over lang tid. Per Edgar Kokkvoll har hatt ei rekke frontposisjonar i norsk presse, som journalist og redaktør. Utanriksjournalist/-redaktør i Arbeiderbladet/Dagsavisen, generalsekretær i Norsk Presseforbund, leiar av Pressens Faglige … Les mer

Julemøte 12. desember klokka 12 på Bø hotell

Til julemøtet vårt har vi i år fått den kjente pianisten, komponisten, arrangøren og orkesterlederen Per Husby til å komme for å spille melodier for oss, og fortelle om musikken og dem som har laget den. For mange vil Husby være et kjent TV-fjes, med en stemme som også er godt kjent fra mange radioprogrammer, … Les mer

Fløterstien i Lunde

Referat frå kulturhistorisk rusletur 11.10.2022. 14 turglade deltakarar kom i bilar frå Frivilligsentralen i Bø og frå Krysset i Lunde, til Tyridammen på Tyri i Lunde. På Tyri venta Vemund Lindgren, vår kjentmann for Fløterstien. Lindgren fortel at opparbeidinga av dagens fløtersti var eit folkehelsetiltak. Fløterstien går langs Skoeelva frå nordenden av Tyrivannet og fram … Les mer

Tore Linné Eriksen om Afrika 31/10!

31. oktober får vi besøk av professor emeritus Tore Linné Eriksen, som er Norges kanskje fremste ekspert på afrikansk historie, med flere lengre Afrika-opphold som forsker, bl.a. for FN.  Foredraget heter “Afrika. En reise gjennom historien”. Her er vi mange som har et betydelig potensial på kunnskapssiden. Det kan vi lett få gjort noe med … Les mer

Seniorlæring i Midt-Telemark – referat frå medlemsmøtet 26. september

Måndag 26. september fekk Seniorlæring i Midt-Telemark besøk av soknediakon i Vest-Telemark, Eiliv Erikstein. Temaet var «medkjensle». Historiestudiar og arkeologi var det han starta med, men arbeid på Gaustad psykiatriske sjukehus endra valet av yrkesveg. Han vart sjukepleiar og diakonikandidat, og fekk i 1991 stillinga som prostidiakon i Tokke, Vinje, Nissedal, Kvitseid og Fyresdal, med … Les mer

Bjørg Viks vei v/Lars Vik

Referat frå medlemsmøte i Seniorlæring i Midt-Telemark 29.08.22 Hausten starta med Lars Vik sin prisbelønte biografi om mora Bjørg Vik (1935-2018) forfattar, feminist og på mange måter ein pioner. Boka kom ut i 2021. Halvor Langåsdalen ønska velkomen og orientera om haustens program, før han introdusera Lars Vik «Fritjof Fomlesen» in persona som han sjølv … Les mer

Referat for kultur/rusletur til Stoklandheia

13. september 2022 var det tur til Stoklandheia. Vi kjørte i 3 bilar til Bortistugu Stokland, den mellomaste av gardane, der Olav Halstensgård tok i mot oss og bad oss inn.  Finn Rønning fortalte om husmannsplassar i grenda, men også litt generelt om husmannskontraktar og dei økonomiske og sosiale forhold som husmennene levde under. Olav, … Les mer

Program for kulturhistoriske rusleturar hausten 2022

Turane startar kl. 10.30 frå Bø frivilligsentral for samordna kjøring, om ikkje anna er opplyst. Som oftast avsluttar vi før kl. 15.00. 13. september: Stokklandheia.                         Ansvar: Halvor Gåra                         Finn Rønning vil fortelje om husmannsplassar på Stokkland.                         Etterpå vil Olav Halsteinsgård ta oss med på ein rusletur på ca. 1                         time. 11. … Les mer