Frå Hanto til Haugland

Tur i Lunde 9.april 2024 Referat ved Borghild Hardang Hanto  Barmarksesongens fyrste kulturhistoriske rusletur gjekk frå Hanto til Haugland i Lunde med Kristian Hanto som kjentmann og forteljar. Kristan vaks opp på Hanto austre, der tunet i dag ligg nedanfor opphavleg huseplass. Her ligg Hantogrenda søraustover mot  Sagamoen og lenger ute ligg Haugland. Kristian tok … Les mer

Kulturhistorisk rusletur – Frå Hanto til Haugland – tur i Lunde

Tysdag 9. april 2024. «Med utgangspunkt øvst i Hantogrenda blir tema for denne rusleturen fyrst forteljingar om ei typisk grend her i distriktet frå 1700-talet og frametter, med innsmett av opplysningar om arkeologiske funn frå eldre og yngre jernalder. Frå Hanto går turen over Sagamoen med si bureisingshistorie frå mellomkrigstida. Framme eit stykke frå det tidlegare leiglendingsbruket Haugland parkerer … Les mer

Hvilke utfordringer møter våre fugler på i dagens samfunn?

Referat fra foredrag 18.03.2024. Referent: Liv Engravslia. Mandag 18. mars hadde Seniorlæring i Midt-Telemark besøk av Øyvind Steifetten. Han har doktorgrad i zoologi og er førsteamanuensis ved Institutt for natur, helse og miljø ved USN . Foredraget kastet lys over menneskelig vekst og et stadig økende press på klodens naturressurser, de mange truslene og hvordan … Les mer

Hvilke utfordringer møter våre fugler på i dagens samfunn? / foredrag ved Øyvind Steifetten 

NB! Årsmøtet 2024 avvikles kl 11, i forkant av foredraget. Menneskelig populasjonsvekst og et stadig økende press på klodens naturressurser har ført til at nærmere 1 av 8 fuglearter er utrydningstruet på global basis. Finnes det noen enkle grep man kan gjøre for å redusere skadeomfanget av menneskelig aktivitet, og hvordan kan man bedre situasjonen … Les mer

Årsmøte 2024

Årsmøtet i Seniorlæring i Midt-Telemark blir gjennomført i forkant av Steifettens foredrag om fugler – mandag 18. mars kl 11.00 i Gullbring. Du finner alle aktuelle dokument til årsmøtet ved å velge Referat/Årsmøter/2024 i menyen over.

Cecilie Hellestveit med foredrag i Bø.

Mandag 26. februar kl 11 er du velkommen til foredraget«Krigen i Ukraina og en farligere verden – konsekvenser for Norge» – ved Cecilie Hellestveit. Hellestveit er samfunnsviter og jurist med doktorgrad i krigens folkerett fra Universitetet i Oslo. Hun har vært tilknyttet en rekke forskningsinstitusjoner i Norge og utlandet, hvor hun har forsket på væpnede … Les mer

Medlemstilbud! 2 for 1 på teaterbillett på søndag!

Søndag 11. februar kl 18 kommer Riksteateret til Gullbring kulturhus med forestillingen Bonnie & Clyde. Medlemmer i Midt-Telemark Seniorlæring får tilbud om 2 for 1. Du må altså kjøpe minimum to billetter, og du kan kjøpe billettene enten på nett – velg Seniorlæring ved kjøp, eller du kan kjøpe i kassa i Gullbring – husk … Les mer

Dei store gåtene og den gode viljen.

Referat frå foredrag 29.01 2024 Referent: Hæge Straand Sunde Stein Versto: Dei store gåtene og den gode viljen. Om Tarjei Vesaas og forfattarskapet hans. Tarjei Vesaas var fødd  1897 i Vinje. Han var odelsgut og skulle ha overteke garden. Vesaas var frå ein lesande familie og han blei glad i litteratur. Han byrja å skrive … Les mer

Gruppa for kulturhistoriske rusleturar treng folk!

Som mange er kjent med, og har hatt glede av, så har Seniorlæring ei gruppe som organiserer kulturhistoriske rusleturar.  For å lage eit variert og interessant tilbod, er det ynskjeleg å ha med representantar frå ulike delar av kommunane våre i denne gruppa, gjerne minst ein person frå kvar av dei gamle kommunane, Ulefoss, Lunde, … Les mer