Julebord på Bø hotell – med Leif Arild Sanden!

Høstavslutning – eller julepåbegynnelse? Høstens siste medlemsmøte har vi mandag 13. desember klokka 12 på Bø hotell, i form av vårt tradisjonelle julebord med nogo attåt. Først er det samling med underholdning i det store møterommet i 2. etasje. Når latterkuler og applaus har lagt seg, går vi ned til hotellets fristende julebord, der det … Les mer

Smertemysteriet (ikke medkjensle denne gangen)

25. oktober skulle vi ha hatt besøk av soknediakon i Vest-Telemark, Eilev Erikstein, som skulle snakke om temaet “medkjensle” men av forskjellige grunner ble det ikke noe av det denne gangen. Men han står fortsatt på kalenderen. Mye kan skje til våren! I stedet kommer nylig pensjonert anestesilege Audun Aas til oss i Gullbring. Dette … Les mer

Den dramatiske historia om etableringa av høgskulen i Bø, og korleis den har utvikla seg vidare

Referat frå møte 29.11.21. Frå føredrag av psykolog Sigrid Straand og professor emeritus Olav Rovde Sigrid Straand starta med å fortelje om bakgrunnen for at det vart etablera høgskule i Bø. Utgangspunktet var ei tilråding frå den såkalla «vidareutdanningskomiteen», den såkalla «Ottosenkomiteen», som i perioden 1966-1968 la fram tre store innstillingar om behovet for utbygging … Les mer

Høyere utdanning i Bø 50 år! Hvordan gikk det til at DH-skolen havnet i Bø?

Sted: Auditorium Aa. O. Vinje, 1. etasje, Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Bø Program for 50-årsjubileumsmarkeringen for høyere utdanning i Bø, mandag 29. november 2021 klokka 09.30. Et samarbeid mellom universitetet og Seniorlæring i Midt-Telemark 09:30Dørene åpner i auditoriet A. O. Vinje. Enkel servering. 10:00Åpning av jubileumsuka; 50 år med høyere utdanning i BøUnderholdning ved Anne … Les mer

“Smertemysteriet” med Audun Aas 25. oktober

Audun Aas er pensjonert overlege i anestesiologi ved Sykehuset Østfold. Han har vore spesielt oppteken av fenomenet smerte og smertebehandling. I 2018 ga han ut boka «Smerteboken – fra vondt til bedre». Han starta foredraget sitt med å stille spørsmåla: «Kvifor opplever vi potensielt smertefulle hendingar så forskjellig? Korleis kan ein vera alvorleg skada, men … Les mer

Kontingent betalt i 2021 = kontingent betalt for 2022

Korona og pandemi og skumle mutanter og alt det der har medført at virksomheten i Seniorlæring i Midt-Telemark har vært beskjeden i 2021, akkurat som i de de fleste andre lag og foreninger. Styret har derfor besluttet at all innbetalt kontingent i 2021 skal gjelde også for 2022. Dette betyr at de av våre medlemmer … Les mer

“Mannen som forandret Norge”

Referat fra Hans Nielsen Hauge-møtet 27. september Ved Alv Magnus ALV MAGNUS har vore leiar for Ungdom i Oppdrag frå 1986 til 2009. Han har magistergraden i religionssosiologi frå Universitetet i Oslo, der studia hans av Haugevekkinga og verknadene av denne på det norske samfunnet munna ut i ei større avhandling. Ungdom i Oppdrag er … Les mer

Høgare utdanning i Bø 50 år!

Olav Rovde og Sigrid Straand fortel om kampen – både den parlamentariske og den som føregjekk på grasrotnivå! Høveleg nok blir medlemsmøtet denne gong halde på Universitet – Bø campus – 29. november klokka 11.00. 29. mai 1970 fatta Stortinget vedtaket som kom til å bli så viktig for Bø: Telemark distriktshøgskule skulle byggjast opp … Les mer

Rusletur til Gruveåsen på Fen

Tirsdag 8. juni arrangerer vi kulturhistorisk rusletur til Gruveåsen på Fen ved Ulefoss. Møt opp klokka 11 ved nedlagte Fen skole, rett ved Best-bensinstasjonen på Fen. Ved skolen er det også parkering. Ved Fen skole sto det i sin tid ei stavkirke. Fra skolen har vi utsikt til Fenslia – det som en gang var … Les mer

Fleire kulturhistoriske rusleturar!

11. mai er det ny kulturhistorisk rusletur: Breskhaug, Eikjarud og Stadskleiv i Bø. Guide er Halvor Gåra. Her får vi høyre om lokalpolitikk, språkarbeid og målarkunst! Frammøte ved Bø frivilligsentral 10.30. 8. juni går rusleturen til Gruveåsen og Fensfeltet på Ulefoss. Her finn vi grunnlaget for industri og gruvedrift gjennom fleire hundreår. Jernmalm og søvitt … Les mer