“Seniorlæring i Midt-Telemark”

Dette er det nye namnet kons, vedteke på årsmøtet 24. februar 2020. Bakgrunnen for endringa er at “Midt-Telemark …”, med eit namn etter seg, på ein måte er blitt oppteke, etter at salige Bø og Sauherad gjekk opp i “ei høgare eining”. Det gamle namnet kunne lett få ein stakkars lesar til å tru at … Read more