“Båttrafikken på Norsjø”. Møt opp på Årnes brygge.

Tema for dagen:

Båttrafikken på Norsjø. 

Frammøte på Årnes brygge.

Dette er same opplegget som måtte avlysast hausten 2019. Turen blir truleg avslutta i god tid før klokka 15.

Turleiar: Torstein Fosstveit