Kulturhistorisk rusletur – Gamlegata på Gvarv

Gamlegata på Gvarv. Ansvar: Margit Sudbø
Kjentmann og forteljar: Aslak Gunnheim

Turen startar kl.10.30 frå Bø frivilligsentral for samordna kjøring dersom ikkje anna blir opplyst. Som oftast avsluttar vi før kl. 15.00.