Kulturhistorisk rusletur i Bø

Breisås: Håsarudhåtten, Bordvegen (tidl.avlyst). Her er det gravfelt, kolmile, holvegar m.m. Ansvar: Halvor Gåra
Kjentmann og forteljar: Inge Bø

Turen startar kl.10.30 frå Bø frivilligsentral for samordna kjøring dersom ikkje anna blir opplyst. Som oftast avsluttar vi før kl. 15.00.