Kulturlandskapet i Flåbygd og Lunde bygdetun – og rjomegraut!

Generelt:

Turane startar kl. 10.30 frå Bø frivilligsentral for samordna køyring, om ikkje anna er opplyst.
Elles frammøte  kl. 11.00 på startpunktet for turen. Vi reknar med at turen vert avslutta før kl. 15.

Program:

  1. Rusletur i kulturlandskapet i Flåbygd med Erik Sundbø.
  2. Omvising på bygdetunet i Lunde ved Olav Leikvoll. Servering av rjomegraut.

Turleiar: Borghild Hardang Hanto