Sud-Sem i Heddal ved Halvor Sem. Kulturlandskap og naturstigar

Generelt:

Turane startar kl. 10.30 frå Bø frivilligsentral for samordna køyring, om ikkje anna er opplyst.
Elles frammøte kl. 11.00 på startpunktet for turen. Vi reknar med at turen vert avslutta før kl. 15.

Program:

Omvising på Sud-Sem i Heddal ved Halvor Sem. Kulturlandskap og naturstigar.

Turleiar: Halvor Gåra