Årsmøtesaker

Dokumenter for året 2018


Dokumenter for året 2017


Dokumenter for året 2016

Årsmelding 2015 for Midt-Telemark seniorlæring

227 medlemmer har betalt kontingent for 2015. Det har vært stor aktivitet i laget med medlemsmøter, studiegrupper og turer. Frammøte på medlemsmøtene har vært i snitt 86 personer. Styret har lagt vekt på å få til et variert program slik at alle skal finne noe som passer for dem. Økonomien i laget er god.

Styremøter:
Det har vært holdt styremøte i forkant av hvert medlemsmøte. I tillegg har det vært styremøter i forbindelse med utarbeiding av program og utsendelse av disse. I alt 12 møter.

Årsmøte:
Årsmøtet ble holdt 23.2.2015. Protokollen ble undertegnet av Tore Bjørn Pettersen og Inger Lise Haugland.
Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent. Det var en kommentar fra salen om at vi hadde for stort overskudd. Vi har derfor i 2015 sponset julelunsjen og flere av de kulturhistoriske rusleturene, bl.a. turen til Nutheim. Kontingenten for 2015 ble som tidligere år kr 200.

Valg i 2015:
Leder: Inger Lise Solberg ble valgt for 1 år, Aslak Gunheim var ikke på valg. Mette Østerli Evju, Arne Halkinrud og Arne Løberg ble valgt for 2 år.

Varamedlemmer: Birgit Oddveig Norendal og Torill Knapstad ble valgt for 1 år. Varamedlemmene er med på styremøtene og tar på seg oppgaver i styret.
Revisor: Hans Hegna ble valgt for 1 år.
Valgkomite: Gunhild Ringsevjen fra Nome, Harald Verpe fra Bø og Anne Karin Fosstveit fra Sauherad. Alle ble valgt ved akklamasjon.

Styret har ifølge vedtektene konstituert seg sjøl. Leder Inger Lise Solberg, nestleder Aslak Gunnheim, kasserer Mette Østerli Evju, Arne Halkinrud, Torill Knapstad og Inger Lise Solberg har skrevet referat, ansvarlig for turer Aslak Gunnheim, og ansvarlig for teaterturer Birgit Norendal. Lederen har referert fra styremøtene.
Det nye styret fungerer fra 1. mars.
Takk til Pål Toreid for grunnlagsmateriell til referater.

Foredrag:
Foredragene ble holdt i kinosalen i Gullbring fra kl. 11–12 med lunsj etterpå.. Julemøtet var på Bø hotell.
Mandag 26. januar: Overingeniør Bjørn Steen: ”Radioaktivitet og radon”
Mandag 23. februar: Førsteamanuensis Mona Sæbø:” Genetisk kunnskap før og nå”
Mandag 23. mars: Mottaksleder Anne Cathrine Stokken fortalte fra arbeidet sitt ved Dagsrudheimen .
Mandag 27. april: Leder i Næringsutvikling i Midt-Telemark Bent Gurholt ga oss et innblikk
i hvordan en kan skape gode vekstforhold for eksisterende og nye virksomheter i kommunene. Mandag 1. juni: Forfatter og tidligere skoleleder Sturle Kojen: ”Klangen fra Christianus Sextus”

Mandag 31. august: Overlege Olav Lund: ”Saltets kulturhistorie”
Mandag 28. september: Journalist og forfatter Christian Borch: ”Europa ved et veiskille” Mandag 26. oktober: Verdensarvkoordinator Øystein Haugan: ”Verdensarven”
Mandag 30. november: Miljøforkjemper og ingeniør Øystein Dahle: ”Fremtiden, en utfordring for alle”
Mandag 14. desember: Kvedar, dansar, pedagog, kulturformidlar og arrangør Ellen Nordstoga: ” Stev, soger og salmar fyre jol”

Turer:
Mandag 8. juni besøkte vi Eidsborg museum og stavkirke. Vi hadde guide begge steder.

 1. september reiste flere av oss på stykket ”Elva som deler byen” på Det Norske Teatret.

Undergrupper:
Kulturhistoriske rusleturar.
Gruppa består av: Inger Haugen, leiar – Eli Myhre – Magnhild
Nordskog – Peter Sevatdal – Jon Bjones. Frå hausten
blei Eli Myhre og Jon Bjones erstatta av Margit Sudbø og Halvor R. Gåra. Gruppa har hatt to møte der vi har lagt opp program for komande sesong.

Vår: Tysdag 10. mars gjekk turen til Ulefoss
Hovedgaard og Vognmuseet. Meget god omvisning for 11 deltakarar.
Tysdag 14. april blei turen til Dyrud Damtjønn i Sauherad avlyst på grunn av mykje snø i området.
Tysdag 12. mai gjekk turen til Kollen og Åsekollen frå Stokkland/Orebakken.
Kjentmann var Gunleiv Brukås som viste husmannsplassar og rydningsrøyser. Ca.10 deltok.
Tysdag 16. juni var det tur med omvisning på Kviteseid Bygdetun og i Kviteseid gamle kyrkje. 10 personar blei med på denne turen.

Haust: Tysdag 25. august blei den oppsette turen
til Dyrud Damtjønn i Sauherad igjen avlyst. Denne gongen på grunn av ekstremt mykje regn. Vi forsøker igjen til våren.

Tysdag 8. september var Klas Eika kjentmann på turen til Eikabygda. Han viste stader langs elva og fortalde om tømmerfløytinga som han sjølv deltok i. Ca. 12 deltakarar fekk ein veldig interessant oppleving, merkeleg nok var det flest damer med.

Tysdag 13. oktober: ”Setersbø gjennom 10 000 år”. Peter Sevatdal var, som alltid, ein engasjerande vegvisar og forteljar. Vi starta ved Evjutunet og tok ein runde. Der fekk vi sjå kor høgt elva hadde gått. Sterke krefter var på gang, elva tok med seg trær, greiner og høyballar . 14 deltakarar denne gongen.
Tysdag 10. november var det besøk på Nutheim. Vi fekk omvising i Hjartdal gamle prestegard frå 1600-talet. Den vart flytt til Nutheim i 1963 og restaurert. Prestegarden har eige kapell. Mange kunstnarar har vore på besøk, og mykje kunst er framleis på veggene i gjestgjevariet. Over 30 personar fekk med seg denne turen.
Bø, 06.01.16 – Inger Haugen

Gruppe for klima, miljø og samfunn
Gruppa har 17 medlemmer, og har hatt 10 møter i 2015. Frammøte har variert mellom 10 -14 deltakere. Temaene har vært:

 • Sammenslåing av kommunene 15.jan. ”Lifjell rundt”.
 • Oppsummering: Sammenslåing av kommunene og planlegning vår 2015.
 • Kraftutbygging i Bøelva 12.mars
 • Skogen +/– på klima 16. april
 • Den nye Klimaavtalen Regjeringen har gjort med EU
 • Tidligere klimaperioder
 • «Bærekraftig liv i Bø» 20. august
 • Tidevannsenergi + bølgeenergi 22.sept.
 • Verdens utvikling av befolkning og helse 20 oktober
 • Klimamøte i Paris 24. november v/alle
  Gruppa har fått 2 nye medlemer. Vi ønsker flere medlemmer velkommen. Kontaktperson i 2015 er Arne Løberg.
  Litteraturgruppe 1
  LLitteraturgruppe I Seniorlæring 2015

Medlemmer:
Rønnaug Torsholt Margit Sudbø
Hæge Straand Sunde Sveinung Børte
Turid Samset Gunvor Sevatdal Peter Sevatdal
Antall møter: 7 Litteratur:
Brit Bildøen: ”Sju dager i august”
John Lie: Dikt, forteljingar, noveller og romanar.
Noveller: Prøysen, Johan Borgen, Ingvild Risøy, Vigdis Hjort og Tarjei Vesaas. Biografiar: ”Ragna Nilsen”, ”Marie Høgh”, ”Welhaven”, ”Henrik Wergeland” og ”Jesus”. Roald Dahl: Forteljingar
Teikneseriar: Eit breitt utval. Peter Sevatdal
Litteraturgruppe 2
ÅRSMELDING 2015 FOR LITTERATURGRUPPE II
8 leseglade og prateglade damer møtas på Bø Museum ein gong i månaden (ikkje om sommaren). Me les ei bok kvar månad og legg vekt på å velgja litteratur frå ulike kulturar og ulike sjangerar.
I 2015 har me lese desse bøkane:
Alice Monroe: «Uvennskap, vennskap, forelskelse, ekteskap» Henrik Ibsen: «Villanden»
Kari Nygaard: «Reisen til Bella Coola» Jojo Moyes: «Et helt halvt år»
Kjell Vestö: «Svik»
Edward Hoem: «Slåttekar i himmelen»
Jan-Philipp Sendker: «Kunsten å være den man er» Alexander Kielland: «Garman og Worse»
Harper Lee: «Drep ikke en sangfugl» Ingeborg Engeset
Litteraturgruppe 3

Årsmelding for 2015, Litteraturgruppe 3, Midt-Telemark Seniorlæring Litteraturgruppe 3 hadde 8 møter i 2015. Vi har vært 7 medlemmer,
1 fra Nome, 2 fra Sauherad og 4 fra Bø. Antallet er slik vi ønsker det. Vi har møter hjemme hos hverandre. Vi har fortsatt forfatter som tema, og leser de samme bøkene når vi får tak i, eller forskjellige bøker
i forfatterskapet. Vi bestemmer bøker fra gang til gang, og noen ganger går et forfatterskap over flere møter. Vi følger godt med i nyere
norsk og utenlandsk litteratur, men har også hatt klassikere. Vi har nå holdt på i 5 år, og fortsetter som før i 2016.
Hilsen Torill Knapstad, kontakttperson

Gruppe: Blomstereng
Kontaktperson Odd Vevle.
Rapporten gjeld aktivitetar i 2015 på Langedal, Suløyningen og engstykke på Tveitan. Langedal. Eigar: Christian Ramberg, Uvdal gård, 3800 Bø
Suløyningen. Eigar:Jarle Østerli, Lifjellvegen 360, 3804 Bø

Fleire engstykke på Tveitan. Eigar Per Tveitan, 3825 Lunde.

Rapport om det som er utført:
Langedal
Vest-Telemark Museum Eidsborg har i juni fått planter av stauder og busker til deira husmannsplass og hageanlegg ved Mini- Telemarkskanalen. Blomsterengprosjektet er avslutta. Ymse reiskapar er tekne til Sudløyningen.

Sudløyningen:
Det er utført førebuande arbeid: slått av einstape i fleire omgangar, rydding langs stien ca 300m frå Midtløyningen ved Sandstulvegen, oppkvisting av tre, tynning av tresetting, rydding langs vegen for å kunna kjøra slåmaskin, slått med langorv på dei beste engstykka, raking og kompostering av gras, laga styvingstre av ask, innplanting av ramslauk og systermarihand, dyrking av poteter (til lokalt konsum), bråtebrenning, sett opp ny saltstein til vilt.

Tveitan.
Det er utført kantrydding, oppkvisting av tre, tynning av tresetting, fjerning av skogburkne, innsamling av frø, slått med tohjula slåmaskin og langorv, raking og kompostering av gras,

Blomsterenggruppa ønskjer Midt-Telemark Seniorlæring sine andre medlemmer velkomne til å bruka stiane og delta i skjøtsel av blomsterengene.
Bø, januar 2016, Odd Vevle og Per Tveitan. Bø 25. januar 2016
Inger Lise Solberg Mette Østerli Evju Aslak Gunnheim
Arne Løberg Arne Halkinrud

Årsmelding 2014 for Midt-Telemark seniorlæring

235 medlemmer har betalt kontingent for 2014. Det har vært stor aktivitet i laget med medlemsmøter, studiegrupper og turer. Frammøte på medlemsmøtene har vært i snitt 84 personer. Styret har lagt vekt på å få til et variert program slik at alle skal finne noe som passer for dem. Økonomien i laget er god.

Styremøter:
Det har vært holdt styremøte i forkant av hvert medlemsmøte. I tillegg har det vært styremøter i forbindelse med utarbeiding av program og utsendelse av disse. I alt 12 møter.
I styremøtet 27.okt. 2014 ble det vedtatt ikke å bruke våre medlemmers e-poster til å sende ut reklame for andre lag og organisasjoner.

Årsmøte:
Årsmøtet ble holdt 24.2.2014. Protokollen ble undertegnet av Sigrunn Vågslid Haga og Liv Aasmundsen. Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent. Kontingenten for 2015 ble som tidligere år kr 200.

Valg i 2014:
Leder: Inger Lise Solberg ble valgt for 1 år, Anne Løhaugen for 1 år, Aslak Gunheim for 2 år. Marit Alnes og kasserer Mette Østerli Evju var ikke på valg.
Varamedlemmer: Birgit Oddveig Norendal og Torill Knapstad ble valgt for 1 år. Revisor: Hans Hegna ble valgt for 1 år.
Valgkomite: Gunnar Sæther, Gunhild Ringsevjen og Harald Verpe Alle ble valgt ved akklamasjon.

Styret har ifølge vedtektene konstituert seg sjøl. Leder Inger Lise Solberg, nestleder Anne Løhaugen, kasserer Mette Østerli Evju, presseansvarlig Marit Alnes, ansvarlig for turer Aslak Gunnheim, og ansvarlig for teaterturer Birgit Norendal. Lederen har referert fra styremøtene.
Det nye styret fungerer fra 1. mars.

Foredrag:
Alle møtene bortsett fra julemøtet har vært holdt i kinosalen i Gullbring kl. 11–13. Julemøtet var på Bø hotell.
Mandag 27. januar
Markering av grunnlovsjubileet ved forfatter og journalist Karsten Alnæs: Friheten som ble vunnet i 1814. En gave utenifra skapt av krig og internasjonal politikk – eller resultat av en lang indre vekst i Norge?
Mandag 24. februar
Redaktør Hilde Eika Nesje: Lokalavisa – nær og kjær, lim og lupe. Mandag 31. mars
Professor i sosiologi og seniorforsker ved NOVA Gunhild Hagestad: Alder og generasjon i aldrende samfunn.

Mandag 28. april.
Elin Prøysen og Egil Johansson: Prøysen for to. Mandag 26. mai.
Førstelektor Arne Myhre: Dei siste resultata frå FNs klimapanel.
Mandag 25. august. Fylkesbiliotekar Tove Fjerdingstad var forhindret fra å komme. I stedet ordnet hun med at bibliotekar Målfrid Lille kom. Hun snakket om fylkesbibliotekets rolle og drift.
Mandag 29. september.
Forfatter og journalist Sigrun Slapgard måtte melde avbud pga. tilbud om operasjon. I stedet kom forfatter Vidar Sundstøl og snakket om boka bygd på folkeminne fra Vest-Telemark som skulle komme ut i mars 2015.
Mandag 27. oktober
Professor Øystein Rian snakket om siste del av det historiske året 1814. Mandag 17. november.
Forfatter og journalist Peter Norman Waage: Leve friheten! Traute Lafrenz og Den hvite rose. Mandag 15. desember.
Professor Gunnar Danbolt meldte avbud. I stedet kom Veslemøy Solberg og Sven Ohrvik med et juleprogram der de spilte, sang og fortalte.

Turer:
Mandag 2. juni besøkte vi Nes jernverk i Holt og bokbyen Tvedestrand.
I oktober reiste flere av oss på stykket ” Spelemann på taket” på Det Norske Teatret.

Undergrupper:
Kulturhistoriske rusleturer
Gruppa består av Inger Haugen, leder, Eli Myre, Gyda Tangen, Magnhild Nordskog, Peter Sevatdal og Jon Bjones. Gruppa har hatt to møter der de har lagt opp program for kommende sesong.

 1. mars besøkte vi Telemarksgalleriet på Notodden. Trond Aasland var dyktig omviser. 12 deltakere.
 2. april: Gjennom Gamlegata på Gvarv med tre kjentfolk. 23 deltakere
 3. mai: Omvisning på vannverket i Øvrebø. Margit Sudbø var turleder. 16 deltakere
 4. juni hadde vi en strålende tur til midtsommerblomstring på småbruket til Gudrun Haugerud i Uvdal. Odd Vevle var turleder. 12 deltakere
 5. september besøkte vi husmannsplassen Bratterud . Olav Solberg fortalte om livet til Liv Bratterud. 12 deltakere
 6. oktober Aslaug Farnes (Raukleiv) tok imot oss på Jønnbu på Lifjell. Hun fortalte om garden og om området rundt. 24 deltakere.
 7. november ble turen til Klevar avlyst pga. dårlig vær. I stedet fikk vi en omvisning på Telemarksgalleriet. Vi opplevde utstillingen ”Telemarks rolle i norsk kulturhistorie”.

Gruppe for klima, miljø og samfunn
Gruppa har 17 medlemmer, og har hatt 11 møter i 2014. Frammøtet har variert mellom 10 og14 deltakere. Temaene har vært:
-Energimaterialet thorium
-Sammenslåing av kommuner, innvirkning på miljø og klima
-Oppbygging og bruk av brenselceller
-LED-lyspærer fra firmaet Multilux
-Pluss-hus
-Nytt innen vind- og solkraft og annen fornybar energi.
-Hvilke kriser må vi ha for at noe skal skje mht. å bremse klimaendringene
-Energihuset i Breisås i Bø
-AMS, avanserte måle- og styresystemer som skal innføres i kraftbransjen
-Resultata fra FNs klimapanel. Fellesmøte med Midt-Telemark seniorlæring
-Lyntogets venner orienterte om nytt fra norsk bane Kontaktperson i 2014 var Arne Løberg.

Litteraturgruppe 1
Leder Peter Sevatdal. Gruppa har sju medlemmer. De har hatt sju samlinger.

Litteraturgruppe 2
Kontaktperson Ingeborg Engeset har skrevet årsmeldinga. Gruppa har åtte medlemmer og har hatt ni samlinger.

Litteraturgruppe 3
Kontaktperson Torill Knapstad. Gruppa har sju medlemmer. De har hatt åtte samlinger.

Gruppe: Blomstereng Kontaktperson Odd Vevle.
Rapporten gjelder følgende husmannsplasser i Bø: Langedal Eier: Christian Ramberg,
Suløyningen Eier: Jarle Østerli Steinurdshol Eier: Margit Haugerud

Rapport om arbeidet

Langedal: Plassen har fått ny ovn. Skjøtsel av blomstereng er avsluttet. Gruppas blomstervandring ble derfor flyttet til Steinurdshol. Det ble satt poteter. Lita avling, potetene ble tatt opp i september. Diverse redskaper er tatt over til Sudløyningen.

Steinurdshol: 17.juni var det kulturhistorisk blomstervandring hit. Deltakerne fant 40 ulike planter. Gudrun Haugerud serverte kaffe og fortalte om husmannsplassen.
Blomsterengprosjektet fikk Monika Blikås fra NRK på besøk i august. Det foreligger fullstendige rapporter fra alle undergruppene.

Bø, 27. januar 2015

Inger Lise Solberg Anne Løhaugen Mette Østerli Evju Marit Alnes Aslak Gunheim

Årsmelding 2013 for Midt-Telemark seniorlæring

211 medlemmer har betalt kontingent for 2013. Det har vært stor aktivitet i laget med medlemsmøter, studiegrupper og turer. Frammøte på medlemsmøtene har vært i snitt 95 personer. Styret har lagt vekt på å få til et variert program slik at det er noe som passer de fleste. Økonomien i laget er god.

Styremøter:
Det har vært holdt styremøte i forkant av hvert medlemsmøte. I tillegg har det vært styremøter i forbindelse med utarbeiding av program og utsendelse av disse. I alt 13 møter.

Årsmøte:
Årsmøtet ble holdt 2.2.2013. Protokollen ble undertegnet av Borghild Hardang Hanto og Sigvor Bårtvedt. Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent. Kontingenten for 2014 ble som tidligere år kr 200.

Valg:
Styreleder Anne Løhaugen valgt for1 år. Lars Roe var ikke på valg. Bergit A. Myrjord gikk ut etter seks år i styret. Nils Harald Nilsen tok ikke gjenvalg. Inger Lise Solberg ble valgt for nye 2 år. Nye i styret Marit Alnes og Mette Østerli Evju begge valgt for 2 år.
Varamedlemmer: Sveinung Lindtveit og Per Halvor Tveitan, valgt for 1 år. Valgkomite: Per Fostervoll og Gunnar Sæther, Gunhild Ringsevjen.

Styret har ifølge vedtektene konstituert seg sjøl. Nestleder, Marit Alnes , kasserer, Mette Østerli Evju, presseansvarlig Inger Lise Solberg, styremedlem Lars Roe. Lederen har referert fra styremøtene.

Foredrag:
Alle møtene bortsett fra julemøtet har vært holdt i kinosalen i Gullbring kl 11–13. Mandag 28. januar
Markering av stemmerettsjubileet ved professor Nils Ivar Agøy: Kampen for kvinnelig stemmerett. Mandag 25. februar
Journalist Håvard Narum: Norsk politikk – et halvt år før valget. Mandag 18. mars
Ingeborg Moreus Hanssen: Det glade og forpliktende seniorliv. Meldte avbud. I stedet kåserte professor Olav Solberg om Telemarkingen – kranglefant eller romantisk drøymar?
Mandag 29. april.
Journalist Sidsel Wold tok fram aktuelle saker fra Midtøsten. Mandag 27. mai.
Forsker Bent Brandtzæg fra Telemarksforskning snakket om Midt-Telemark og problematikken rundt kommunestrukturen.
Mandag 26. august. Journalist Åsulv Edland kåserte om Telemarking på livstid.
Mandag 30. september. Professor Ole O. Moen holdt foredraget Amerikas økonomi i en krisetid. Mandag 28. oktober hadde vi besøk av Teater Ibsen med Wildenvey i ord og toner,
med musiker Lars Klevstrand og skuespiller Rune Temte. Rune Temte meldte avbud.
Mandag 25. november. Professor Rune Nilsen holdt foredraget Globale helseutfordringer. Viktig for oss, eller bare for de andre?

Mandag 9. desember. Julelunsj på Bø hotell. Foredrag ved professor Sylfest Lomheim. Tittel på foredraget: Norge – det språklege annerledeslandet.

Turer:
Tirsdag 11. juni
Sommertur til Oscarsborg med Tele-tur. Her var 28 personer med.

Undergrupper:
Kulturhistoriske rusleturer
Gruppa består av: Inger Haugen, leder, Eli Myre, Gyda Tangen, Magnhild Nordskog, Peter Sevatdal, Jon Bjones. Gruppa har hatt to møter der de har lagt opp program for kommende sesong.

 1. mars var det vandring i Bø-gata med Ingvar Skobba som omviser. 27 personer deltok. 9. april, Lunde sentrum og langs kanalen med Gudmund Kyrkjebø. 13 deltakere.
 2. mai, turen til Gavlesjå blei avlyst på grunn av føreforholdene.
 3. juni gikk vi over Forbergåsen, Åsta Ulvenes og Arne Storhaug fortalte om Anundsteinen. 14 deltakere.
 4. august gikk turen til Gavlesjå med kjentmann Halvor Sem. 14 deltakere og flott vær.
 5. september var det vandring langs Lanna og Øvre Verket på Ulefoss med Ole Moen som formidler av den gamle historien. Det var øsregn og 5 deltakere.
 6. oktober tok Sigurd Telnes oss med inn på Seljordsheia til steder der mange historier har utspilt seg og kjente personer har bodd. Det var 18 deltakere.
 7. november vandret vi fra Bergingsbru på Hørte og fikk interessant informasjon om området av Peter Sevatdal. Daglig leder Terje Vold på Sauherad Samtun inviterte oss inn og fortalte om bakgrunnen for arbeidet og utviklingen som har skjedd i de årene Samtun har bestått. 20 deltakere.

Gruppe for kultur, miljø og samfunn
Gruppa har 15 medlemmer, og har hatt 9 møter i 2013. Frammøte har variert mellom 8–12 deltakere. Temaene har vært: Klimaforliket, biologisk mangfold, Artsmangfold, skogens innflytelse på klimaet, oljeboring og konsekvensutredning i Lofoten, den nye regjeringas klimapolitikk, CO2-kvoter og CO2-rensing, Klimapanel-rapporten fra FN.
Vi deltok på møte i Utvalg for kultur, idrett og miljø, informasjon om klimatiltak i Bø kommune. Kjell Stundal fra Lyntogets venner orienterte om Vestlandsbanen over Haukeli.
Runar Gundersen har ga info på Høgskolen og på Grivimoen om prosjektet for prosessering av kloakkslam og andre typer avfall for energi- og kostnadseffektiv gjenvinning av næringsstoffer til fosfor og gjødsel.
Arne Myhre har fortsatt sin info/læring om klima.
Gruppa har fått et nytt medlem, og vi ønsker fleire nye medlemmer velkommen! Kontaktpersoner i 2013 har vært Svein Mikelborg og Inge Bø.
Kontaktperson i 2014 er Arne Løberg.

Litteraturgruppe 1
Leder Hæge Sunde. Gruppa har sju medlemmer. De har hatt sju samlinger.

Litteraturgruppe 2
Kontaktperson Ingeborg Engeset har skrevet årsmeldinga. Gruppa har åtte medlemmer og har hatt åtte samlinger.

Litteraturgruppe 3
Kontaktperson Torill Knapstad. Gruppa har fem medlemmer. De har hatt åtte samlinger. De ønsker seg flere medlemmer.

Gruppe: Blomstereng Kontaktperson Odd Vevle.
Rapporten gjelder følgende husmannsplasser i Bø:
Langedal. Eier: Christian Ramberg, Uvdal gård. Suløyningen. Eier: Jarle Østerli, Lifjellvegen 360.
Skjøtsel av blomsterengene på husmannsplasser i Uvdal i Bø er et av fleire prosjekt som blir støtta av midler fra Fylkesmannen i Telemark, utbetalt 28.8.2013. For tilskuddet er det kjøpt en Agria 2-hjul-slåmaskin. Den er brukt til å slå graset. Dette er for å hindre at ugras og busker overtar for blomsterengene.
Det var vansker med å få dugnadshjelp til arbeidet derfor dro slåtten ut i tid. Det er ønske om flere som vil delta i gruppa. Det foreligger fullstendige rapporter fra alle undergruppene.

Bø 27. januar 2014

Anne Løhaugen Marit Alnes Mette Østerli Evju

Inger Lise Solberg Lars Roe Sveinung Lindtveit

Per Halvor Tveitan

Årsmelding 2012 for Midt-Telemark seniorlæring

218 medlemmer har betalt kontingent for 2012. Det har vært stor aktivitet i laget med medlemsmøter, studiegrupper og turer. Frammøte på medlemsmøtene har vært i snitt 94 personer. Styret har lagt vekt på å få til et variert program slik at det er noe som passer de fleste. Økonomien i laget er god.

Styremøter:
Det har vært holdt styremøte i forkant av hvert medlemsmøte. I tillegg har det vært styremøter i forbindelse med utarbeiding av program og utsendelse av disse. I alt 12 møter.

Årsmøte:
Årsmøtet ble holdt 27.2.2012. Protokollen ble undertegnet av Gro Sanda og Hæge Straand Sunde.

Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent. Kontingenten for 2013 ble som tidligere år kr 200,-.

Valg:
Styreleder Anne Løhaugen (1 år). Lars Roe valgt for 2 år. De andre styremedlemmene Bergit A. Myrjord, Nils Harald Nilsen, Inger Lise Solberg, var ikke på valg.
Varamedlemmer: Sveinung Lindtveit og Per Halvor Tveitan, valgt for 1 år. Valgkomite: Magnhild Nordskog, Per Fostervoll og Gunnar Sæther.

Styret har i følge vedtektene konstituert seg sjøl. Nestleder, Nils Harald Nilsen, kasserer, Bergit A. Myrjord, presseansvarlig Inger Lise Solberg, styremedlem Lars Roe. Lederen har referert fra styremøtene.

Foredrag:
Alle møtene bortsett fra julemøtet har vært holdt i kinosalen i Gullbring kl 11–13. Mandag 30. januar: Jørund Verpe: Samhandlingsreformen – hva betyr den lokalt. Mandag 27. februar: Solveig Svardal: Framtidsbilete for Midt-Telemark.
Mandag 26. mars: Peter Fjågesund holder foredrag med tittelen Da Nord-Europa ble seg selv bevisst: den store kulturelle oppvåkningen fra 1600-tallet og fremover.
Mandag 30. april: Jubileumsmøte i storsalen med konsert av tenor Andreas Hoff og med Trond Akerø-Kleven på flygel.
Mandag 4. juni: Jahn Otto Johansen: Er den russiske bjørnen farlig?
Mandag 27. august fortalte Nils Johan Rønniksen om Den første luftferd over Norge 1870.
Mandag 24. august fortalte forfatter Helga Flatland om sitt forfatterskap. Mandag 29. oktober: Arnulf Møllerstad: Opplevelse og radioglimt med Friluftsmagasinet gjennom 30 år.
Mandag 26. november representant for NOAS, Solvei Skogstad: Hvorfor kommer de, og hvordan behandler vi innvandrerne.
Mandag 10. desember julemøte med lunsj på Bø hotell. Foredrag ved Gjertrud Sæter om svigermor i folklore og populærlitteratur.
Torsdag 13. september. Bø kvinneforum og Midt-Telemark Seniorlæring var sammen om å arrangere en temakveld på Bø Prestegard.
Foredrag ved Ellen Schrumpf, professor i historie ved HiT. Foredraget har tittelen: ”Først opp og sist i seng, – tjenestejenters liv og arbeid før og nå.”

Turer:

 1. juni hadde seniorlæring tur til Sandefjord med omvisning i Hvalfangsmuseet og Anders Jahres bolig.

Onsdag 30. august var seniorlæring på tur til ”Ballongstøtta” på Lifjell. Hans Strand var kjentmann.

Teaterbesøk
Midt-Telemark seniorlæring har arrangert en tur til Det norske teater høsten 2012. Vi har sett forestillingen Evita. 33 medlemmer var med.

Kulturhistoriske rusleturer
Leiar for gruppa våren 2012 var Gro Sanda, og fra hausten 2012 er Inger Haugen leiar. Tysdag 20. mars. Telemarkgalleriet på Notodden, kl. 1100 – 1400. Runi Langum – teikning og grafikk. Martine Linge – trearbeid med meir.
Tysdag 17. april. Peter Sevatdal tok oss med på vandretur rundt på Hørte. Tysdag 8. mai. Sveinung Børte viste oss torvmyra.
Tysdag 12. juni. Tur i Limarka der me gjekk innom fleire nedlagte husmannsplassar, Arne Myhre var med.
Tysdag 11. september kl. 11.00 –14.30. Tur til gamle Fensgruvene. Jan Tore Årtveit var kunnskapsrik kjentmann som fortalte om utviklinga i Fensfeltet.
Tysdag 9. oktober kl. 11.00–14.30 Myllargutstien ved Nordagutu. Kjentmann: Ole Thor Ripegutu.
Tysdag 13. november kl. 11.00–13.00 Sauherad kyrkje. Omvisning ved Ivar Solbu.

Gruppe for klima, miljø og samfunn:
Kontaktpersoner er Inge Bø og Svein Mikkelborg
Gruppa har hatt 9 møter i 2012. Frammøte fra 8 – 12 deltakere. Tema har vert klimakonferansen i Durban, oljeboring og konsekvensutredning i Lofoten, sertifisering i jordbruket, EU-direktiv om tilsetningsstoffer i mat/Mattilsynet, Kina og den grønne politikk, energibruk på den danske øya Samsø og meiningsutveksling om andre temaer som har dukka opp. Arne Myhre har deltatt på fleire møter med sin kunnskap. Vi har hatt besøk av R. Steinsland i Multilux og Runar Gundersen om omdanning av kloakkslam for å gjenvinne fosfor og gjødsel. Det er plass til fleire medlemmer i gruppa for klima, miljø og samfunn

Litteraturgruppe 1
Leder Hæge Sunde. Gruppa har sju medlemmer. De har hatt åtte samlinger.

Litteraturgruppe 2
Kontaktperson Ingeborg Engeset har skrevet årsmeldinga. Gruppa har åtte medlemmer og har hatt åtte samlinger.

Litteraturgruppe 3
Kontaktperson Torill Knapstad. Gruppa har fem medlemmer. De har hatt åtte samlinger. De ønsker seg flere medlemmer.

Bø 27. januar 2012

Anne Løhaugen Nils Harald Nilsen Bergit A. Myrjord

Inger Lise Solberg Lars Roe Sveinung Lindtveit

Per Harald Tveitan