Program for høsten 2023

Vi håper noe kan friste i et variert høstprogram: fra valg, via strøm og kjærlighetsbrev, til biokull. Det enkelt arrangementet blir presentert som nyhet etter hvert, men alt nå kan du klikke deg videre for å lese omtale 28. august: Valforskar Bernt Aardal: «Utru veljarar. Oppdatert syn på kommunevalet 2023» 25. september: Dag Ove Skjold: … Les mer

Seniorlæring i Midt-Telemark – referat frå medlemsmøtet 26. september

Måndag 26. september fekk Seniorlæring i Midt-Telemark besøk av soknediakon i Vest-Telemark, Eiliv Erikstein. Temaet var «medkjensle». Historiestudiar og arkeologi var det han starta med, men arbeid på Gaustad psykiatriske sjukehus endra valet av yrkesveg. Han vart sjukepleiar og diakonikandidat, og fekk i 1991 stillinga som prostidiakon i Tokke, Vinje, Nissedal, Kvitseid og Fyresdal, med … Les mer

Bjørg Viks vei v/Lars Vik

Referat frå medlemsmøte i Seniorlæring i Midt-Telemark 29.08.22 Hausten starta med Lars Vik sin prisbelønte biografi om mora Bjørg Vik (1935-2018) forfattar, feminist og på mange måter ein pioner. Boka kom ut i 2021. Halvor Langåsdalen ønska velkomen og orientera om haustens program, før han introdusera Lars Vik «Fritjof Fomlesen» in persona som han sjølv … Les mer

Referat for kultur/rusletur til Stoklandheia

13. september 2022 var det tur til Stoklandheia. Vi kjørte i 3 bilar til Bortistugu Stokland, den mellomaste av gardane, der Olav Halstensgård tok i mot oss og bad oss inn.  Finn Rønning fortalte om husmannsplassar i grenda, men også litt generelt om husmannskontraktar og dei økonomiske og sosiale forhold som husmennene levde under. Olav, … Les mer

Program for kulturhistoriske rusleturar hausten 2022

Turane startar kl. 10.30 frå Bø frivilligsentral for samordna kjøring, om ikkje anna er opplyst. Som oftast avsluttar vi før kl. 15.00. 13. september: Stokklandheia.                         Ansvar: Halvor Gåra                         Finn Rønning vil fortelje om husmannsplassar på Stokkland.                         Etterpå vil Olav Halsteinsgård ta oss med på ein rusletur på ca. 1                         time. 11. … Les mer

Terje Tvedt: «Verdenshistorie, samfunnsutvikling og kontroll av vann. Noen dypdykk.»

Referat frå medlemsmøte i Gullbring, 31.01.22.  Arrangert i samarbeid med USN. Terje Tvedt er professor ved Institutt for geografi, Universitetet i Bergen. Tidlegare har han vore professor i global historie og statsvitskap ved Universitetet i Oslo, samt gjesteforelesar ved Cambridge University. Han har skrive og gjeve ut ei rekke bøker, mellom anna «Verdens historie – … Les mer

Den dramatiske historia om etableringa av høgskulen i Bø, og korleis den har utvikla seg vidare

Referat frå møte 29.11.21. Frå føredrag av psykolog Sigrid Straand og professor emeritus Olav Rovde Sigrid Straand starta med å fortelje om bakgrunnen for at det vart etablera høgskule i Bø. Utgangspunktet var ei tilråding frå den såkalla «vidareutdanningskomiteen», den såkalla «Ottosenkomiteen», som i perioden 1966-1968 la fram tre store innstillingar om behovet for utbygging … Les mer

«Mannen som forandret Norge»

Referat fra Hans Nielsen Hauge-møtet 27. september Ved Alv Magnus ALV MAGNUS har vore leiar for Ungdom i Oppdrag frå 1986 til 2009. Han har magistergraden i religionssosiologi frå Universitetet i Oslo, der studia hans av Haugevekkinga og verknadene av denne på det norske samfunnet munna ut i ei større avhandling. Ungdom i Oppdrag er … Les mer

Kvifor er insekta så viktige?

Medlemsmøte Midt-Telemark Seniorlæring 26.08.2019 Professor emerita Eline Hågvar Eline Hågvar er pensjonert professor frå Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), tidlegare Norges Landbrukshøgskule på Ås. Der har ho undervist og forska innan zoologi og økologi, med spesialfelt entomologi (læra om insekt). Doktorgraden tok ho med emnet «Biologisk kontroll av skadeinsekt i landbruket». Vi veit no … Les mer

Kampen mot korrupsjon – Guro Slettemark

Referat frå medlemsmøte. 29.04.19 Generalsekretær Guro Slettemark: Guro Slettemark er cand. jur frå Universitetet i Oslo med spesialutdanning frå Universitetet i Aix-Marseilles i Frankrike. Ho har arbeidd i Datatilsynet i mange år, og var politisk rådgjevar for justisminister Odd Einar Dørum i Bondevik I-regjeringa i 1999. Frå 2009 har ho vore generalsekretær i Transparency International … Les mer