SMS-trøbbel

Vi har dessverre tekniske problemer med å få sendt ut SMS-varsling til våre medlemmer. Ikke alle aktuelle mottagere får melding på telefonen, så hjelp oss gjerne med å informere de du kjenner og minn om turen til Vihus førstkommende tirsdag. Fra turomtalen: Midt-Telemark Seniorlæring har tur til Vihus tysdag 11. juni. Frammøte ved Frivilligsentralen kl. … Les mer

Kulturhistorisk rusletur – Vihus, Bø

Midt-Telemark Seniorlæring har tur til Vihus tysdag 11. juni. Frammøte ved Frivilligsentralen kl. 10.30 for samkjøring. Det er bilveg heilt fram som vi får lov å bruke. Vihus er ein stule i skoglia opp mot Lifjell som har tilhørt Bø prestegard tidlegare, men som nå er i privat eige. Dokument viser at her har det vore … Les mer

Referat: Frå Hellos til Gullbring – Knut Buen om folkemusikk i Bøherad og omegn

Referat fra foredrag 27.05.2024. Referent: Per Richard Johansen En kan fare vidt bare ved å reise fra Hellos til Gullbring. I hvert fall om en reiser med Knut Buen, slik 140 deltakere gjorde på sesongens siste møte i Seniorlæring i Midt-Telemark 27. mai. Turen var innom kjente som mindre kjente aktører, felemakere, spillemenn og komponister, … Les mer

Årnesbukta – referat frå rusletur

Tysdag 14. mai 2024 – referat frå kulturhistorisk rusletur ved Norsjø med fuglekikking – Kjell Bitustøyl var med som kjentmann og forteljar, og Margit Sudbø hadde ansvar for turen. Turen gjekk i Årnesbukta naturreservat, og 14 turgåarar, deriblant fleire frå Gvarv turlag, rusla frå Årnes kafeteria til Årnes brygge. På vegen stoppa vi fleire gonger … Les mer

«Historier frå tida som NRK-journalist på Stortinget».

Referat fra foredrag 29. 04. Referent: Helge Støren Mandag 29. april hadde Seniorlæring i Midt-Telemark kortreist besøk – av vårt eget medlem, Bjørn Bø. Om seg selv nevner han folkeskole i Bøgrend (Vinje), linjedelt ungdomsskole på Kvitsund, landsgymnaset i Bø og studier ved Universitetet i Oslo. Men det er livsskolen vi fikk et innblikk i … Les mer

Rusletur ved Norsjø – med fuglekikking

Tysdag 14. mai – frammøte på Bø Frivilligsentral kl. 10.30 for samkøyring, eller på Årnes Kafeteria kl. 11.00. Denne rusleturen er inspirert av foredraget i SLMT i mars, der Øyvind Steifetten fortalde meir overordna om fuglar, utvikling av bestand og kva utfordringar dei møter i våre dagar. På rusleturen i mai er det fuglar ved Norsjø vi skal … Les mer

Frå Hanto til Haugland

Tur i Lunde 9.april 2024 Referat ved Borghild Hardang Hanto  Barmarksesongens fyrste kulturhistoriske rusletur gjekk frå Hanto til Haugland i Lunde med Kristian Hanto som kjentmann og forteljar. Kristan vaks opp på Hanto austre, der tunet i dag ligg nedanfor opphavleg huseplass. Her ligg Hantogrenda søraustover mot  Sagamoen og lenger ute ligg Haugland. Kristian tok … Les mer

Kulturhistorisk rusletur – Frå Hanto til Haugland – tur i Lunde

Tysdag 9. april 2024. «Med utgangspunkt øvst i Hantogrenda blir tema for denne rusleturen fyrst forteljingar om ei typisk grend her i distriktet frå 1700-talet og frametter, med innsmett av opplysningar om arkeologiske funn frå eldre og yngre jernalder. Frå Hanto går turen over Sagamoen med si bureisingshistorie frå mellomkrigstida. Framme eit stykke frå det tidlegare leiglendingsbruket Haugland parkerer … Les mer