Hvilke utfordringer møter våre fugler på i dagens samfunn?

Referat fra foredrag 18.03.2024. Referent: Liv Engravslia. Mandag 18. mars hadde Seniorlæring i Midt-Telemark besøk av Øyvind Steifetten. Han har doktorgrad i zoologi og er førsteamanuensis ved Institutt for natur, helse og miljø ved USN . Foredraget kastet lys over menneskelig vekst og et stadig økende press på klodens naturressurser, de mange truslene og hvordan … Les mer

Hvilke utfordringer møter våre fugler på i dagens samfunn? / foredrag ved Øyvind Steifetten 

NB! Årsmøtet 2024 avvikles kl 11, i forkant av foredraget. Menneskelig populasjonsvekst og et stadig økende press på klodens naturressurser har ført til at nærmere 1 av 8 fuglearter er utrydningstruet på global basis. Finnes det noen enkle grep man kan gjøre for å redusere skadeomfanget av menneskelig aktivitet, og hvordan kan man bedre situasjonen … Les mer

Årsmøte 2024

Årsmøtet i Seniorlæring i Midt-Telemark blir gjennomført i forkant av Steifettens foredrag om fugler – mandag 18. mars kl 11.00 i Gullbring. Du finner alle aktuelle dokument til årsmøtet ved å velge Referat/Årsmøter/2024 i menyen over.

Cecilie Hellestveit med foredrag i Bø.

Mandag 26. februar kl 11 er du velkommen til foredraget«Krigen i Ukraina og en farligere verden – konsekvenser for Norge» – ved Cecilie Hellestveit. Hellestveit er samfunnsviter og jurist med doktorgrad i krigens folkerett fra Universitetet i Oslo. Hun har vært tilknyttet en rekke forskningsinstitusjoner i Norge og utlandet, hvor hun har forsket på væpnede … Les mer

Medlemstilbud! 2 for 1 på teaterbillett på søndag!

Søndag 11. februar kl 18 kommer Riksteateret til Gullbring kulturhus med forestillingen Bonnie & Clyde. Medlemmer i Midt-Telemark Seniorlæring får tilbud om 2 for 1. Du må altså kjøpe minimum to billetter, og du kan kjøpe billettene enten på nett – velg Seniorlæring ved kjøp, eller du kan kjøpe i kassa i Gullbring – husk … Les mer

Gruppa for kulturhistoriske rusleturar treng folk!

Som mange er kjent med, og har hatt glede av, så har Seniorlæring ei gruppe som organiserer kulturhistoriske rusleturar.  For å lage eit variert og interessant tilbod, er det ynskjeleg å ha med representantar frå ulike delar av kommunane våre i denne gruppa, gjerne minst ein person frå kvar av dei gamle kommunane, Ulefoss, Lunde, … Les mer

Tid for medlemskontingent!

Det lønner seg å være medlem i Seniorlæring i Midt-Telemark 😊 Årskontingenten er fremdeles kun kr. 350,- . Som medlem betaler du bare 150,- kr. i inngang pr. foredrag vi arrangerer, mens ikke-medlemmer må betale kr 250, -. I tillegg får du meldinger om våre aktiviteter direkte til deg via SMS eller e-post. Slik betaler … Les mer

Om Tarjei Vesaas og forfattarskapet hans

Måndag 29. januar kl 11 kan vi ynskje vel møtt til Gullbring og årets fyrste arrangement i regi av Seniorlæring i Midt-Telemark. Da kjem Stein Versto frå Vinje for å snakke om sambygdingen Tarjei Vesaas. Versto kallar foredraget sitt «Dei store gåtene og den gode viljen» fordi, som Versto skriv: Tarjei Vesaas er ein diktar … Les mer

Varsel om årsmøte 2024

Mandag 18. mars 2024, kl 11.00 er det årsmøte i Seniorlæring i Midt-Telemark. Årsmøtet avvikles i forkant av foredraget om fugler, og som vanlig er møtet i Gullbring kulturhus. Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 20. januar, det gjelder også eventuelle forslag til endringer av vedtektene. Medlemmer kan sende forslag til post@seniorlering.no … Les mer

God jul

Tusen takk for alle gode innspel vi har fått til haustprogrammet! Vi minner om at du har tid fram til nyttår for å sende inn forslag til post@seniorlering.no Vi greier nok ikkje å innfri alle ynskje, programmiks, økonomi og tid er omsyn å ta, men vi seier som Linda Eide: «Me er alltid glade for … Les mer