Referat: Frå Hellos til Gullbring – Knut Buen om folkemusikk i Bøherad og omegn

Referat fra foredrag 27.05.2024. Referent: Per Richard Johansen En kan fare vidt bare ved å reise fra Hellos til Gullbring. I hvert fall om en reiser med Knut Buen, slik 140 deltakere gjorde på sesongens siste møte i Seniorlæring i Midt-Telemark 27. mai. Turen var innom kjente som mindre kjente aktører, felemakere, spillemenn og komponister, … Les mer

Årnesbukta – referat frå rusletur

Tysdag 14. mai 2024 – referat frå kulturhistorisk rusletur ved Norsjø med fuglekikking – Kjell Bitustøyl var med som kjentmann og forteljar, og Margit Sudbø hadde ansvar for turen. Turen gjekk i Årnesbukta naturreservat, og 14 turgåarar, deriblant fleire frå Gvarv turlag, rusla frå Årnes kafeteria til Årnes brygge. På vegen stoppa vi fleire gonger … Les mer

«Historier frå tida som NRK-journalist på Stortinget».

Referat fra foredrag 29. 04. Referent: Helge Støren Mandag 29. april hadde Seniorlæring i Midt-Telemark kortreist besøk – av vårt eget medlem, Bjørn Bø. Om seg selv nevner han folkeskole i Bøgrend (Vinje), linjedelt ungdomsskole på Kvitsund, landsgymnaset i Bø og studier ved Universitetet i Oslo. Men det er livsskolen vi fikk et innblikk i … Les mer

Frå Hanto til Haugland

Tur i Lunde 9.april 2024 Referat ved Borghild Hardang Hanto  Barmarksesongens fyrste kulturhistoriske rusletur gjekk frå Hanto til Haugland i Lunde med Kristian Hanto som kjentmann og forteljar. Kristan vaks opp på Hanto austre, der tunet i dag ligg nedanfor opphavleg huseplass. Her ligg Hantogrenda søraustover mot  Sagamoen og lenger ute ligg Haugland. Kristian tok … Les mer

Hvilke utfordringer møter våre fugler på i dagens samfunn?

Referat fra foredrag 18.03.2024. Referent: Liv Engravslia. Mandag 18. mars hadde Seniorlæring i Midt-Telemark besøk av Øyvind Steifetten. Han har doktorgrad i zoologi og er førsteamanuensis ved Institutt for natur, helse og miljø ved USN . Foredraget kastet lys over menneskelig vekst og et stadig økende press på klodens naturressurser, de mange truslene og hvordan … Les mer

Dei store gåtene og den gode viljen.

Referat frå foredrag 29.01 2024 Referent: Hæge Straand Sunde Stein Versto: Dei store gåtene og den gode viljen. Om Tarjei Vesaas og forfattarskapet hans. Tarjei Vesaas var fødd  1897 i Vinje. Han var odelsgut og skulle ha overteke garden. Vesaas var frå ein lesande familie og han blei glad i litteratur. Han byrja å skrive … Les mer

Jordhelse og biokull

Referat fra foredraget i  Seniorlæring  i Midt-Telemark 27.11.2023. Foredragsholder: Mona Sæbø, førsteamanuensis i molekylærbiologi, USN,(30% stilling på Standard Bio, Bø) 95% av vår mat blir produsert direkte eller indirekte i jord. Matproduksjonen må øke 60% innen 2050 for å møte behovet i verden. Hvordan kan vi bevare og utvikle dyrkningsjorda vår? Jordbruket har fram til … Les mer

Kulturhistorisk rusletur med Seniorlæring i Midt-Telemark

Gamlegata på Gvarv, 14. november 2023. Tretti pratsame og livlege turdeltakarar med stort aldersspenn møttest i nedre enden av Gamlegata. Her ønskte turleiar Margit Sudbø velkomen til kulturhistorisk rusling på denne litt sure dagen midt i november. Denne gongen var Aslak Gunnheim vår kjentmann og forteljar i den innhaldsrike og interessante Gamlegata på Gvarv. Aslak … Les mer

Kjærlighetsbrev, foredrag av Tone Selboe

Mandag 30. oktober hadde Seniorlæring i Midt-Telemark besøk av Tone Selboe, professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Utgangspunktet for foredraget er boka hennes Kjærlighetsbrev fra 2023. Vi kjenner godt til at Amalie Skram, Camilla Collett, Karen Blixen og Olav H. Hauge skrev stor litteratur, men de skrev også brev om kjærlighet og de … Les mer

Kulturhistorisk rusletur til Håsårudhåtten i Breisås i Bø, 10.10.2023 – referat

Vi var ein fin liten gjeng som møtte opp ved parkeringa ved studentheimen i Breisås. Inge Bø var kjentmann på denne turen. Inge vaks opp nede ved Oppheim, og kjenner utmarka til nabogardane Borgja og Staurheim godt. Han hadde mykje å fortelje om kulturminneområdet Håsårudhåtten med gravfeltet, kolmile, kolgroper, holvegar og Bordvegen som gjekk over … Les mer