Vedtekter for Seniorlæring i Midt-Telemark

Vedtatt på årsmøtet 28. mars 2022 § 1     Formål Seniorlæring i Midt-Telemark har til formål å gi mennesker over 60 år muligheter til å videreutvikle sine kunnskaper ved å tilby foredrag, kurs, studieringer og reiser. I sin virksomhet skal foreningen legge vekt på sosialt samvær og trivsel. Foreningen er partipolitisk og livssynsmessig nøytral. § 2     … Les mer