Fløterstien i Lunde

Referat frå kulturhistorisk rusletur 11.10.2022. 14 turglade deltakarar kom i bilar frå Frivilligsentralen i Bø og frå Krysset i Lunde, til Tyridammen på Tyri i Lunde. På Tyri venta Vemund Lindgren, vår kjentmann for Fløterstien. Lindgren fortel at opparbeidinga av dagens fløtersti var eit folkehelsetiltak. Fløterstien går langs Skoeelva frå nordenden av Tyrivannet og fram … Les mer

Seniorlæring i Midt-Telemark – referat frå medlemsmøtet 26. september

Måndag 26. september fekk Seniorlæring i Midt-Telemark besøk av soknediakon i Vest-Telemark, Eiliv Erikstein. Temaet var «medkjensle». Historiestudiar og arkeologi var det han starta med, men arbeid på Gaustad psykiatriske sjukehus endra valet av yrkesveg. Han vart sjukepleiar og diakonikandidat, og fekk i 1991 stillinga som prostidiakon i Tokke, Vinje, Nissedal, Kvitseid og Fyresdal, med … Les mer

Bjørg Viks vei v/Lars Vik

Referat frå medlemsmøte i Seniorlæring i Midt-Telemark 29.08.22 Hausten starta med Lars Vik sin prisbelønte biografi om mora Bjørg Vik (1935-2018) forfattar, feminist og på mange måter ein pioner. Boka kom ut i 2021. Halvor Langåsdalen ønska velkomen og orientera om haustens program, før han introdusera Lars Vik «Fritjof Fomlesen» in persona som han sjølv … Les mer

Referat for kultur/rusletur til Stoklandheia

13. september 2022 var det tur til Stoklandheia. Vi kjørte i 3 bilar til Bortistugu Stokland, den mellomaste av gardane, der Olav Halstensgård tok i mot oss og bad oss inn.  Finn Rønning fortalte om husmannsplassar i grenda, men også litt generelt om husmannskontraktar og dei økonomiske og sosiale forhold som husmennene levde under. Olav, … Les mer

Referat fra rusletur på Hørte 14. juni

I strålende vær og fossedur ønsket Torstein Fosstveit velkommen til hele 22 besøkende til Hørte den 14. juni kl. 11.00. Det ble ikke noen særlig rusletur i ordets vanligste betydning av dette, men ble ble en åndelig rusletur tilbake til Hørtes storhetstid, utmerket guidet av Finn Rønning. Han tok oss tilbake til 1600-tallet da industristedet … Les mer

«Krydderets verdenshistorie»

Referat frå medlemsmøte i Seniorlæring i Midt-Telemark. Måndag 28.02. hadde Seniorlæring i Midt-Telemark møte i Gullbring i Bø. Foredragshaldar var forfattar og journalist Thomas Reinertsen Berg. Han har tidlegare vore hos oss med eit foredrag om «Kartenes historie». Denne gongen tok han for seg krydderet sin mangslungne historie. I fjor ga han ut boka «Til … Les mer

Oskar Puschmann: «Tilbakeblikk. Norske landskap i endring»

Medlemsmøte Gullbring, 28.03.22. Oskar Puschmann er ein norsk landskapsgeograf og fotograf. Han har sidan 1994 arbeidet ved Norsk institutt for bioøkonomi. Bl.a. har han utført ei rekke refotograferingar basert på eldre landskaps­fotografi gjort av Axel Lindahl og Anders Beer Wilse. Dette gjer han ved at han oppsøker stadane der Lindahl og Wilse tok bileta, stiller seg opp nøyaktig på same stad og fotograferer … Les mer

Seksualiteten har ingen øvre aldersgrense! Myte eller fakta?

Sexolog Beate Alstad på medlemsmøte 25.04.22 Beate Alstad er tilsett ved Sykehuset Telemark HF, og underviser både faggrupper og pasientar i klinikken, vegleiar andre behandlarar, held foredrag, og skriv artiklar innan fagfeltet. Ho fekk Formidlingsprisen i 2020 og hadde i nokre år eigen Kvardagsliv-spalte annan kvar laurdag i TA. Alstad er godkjent som sexolog både i … Les mer

En time med Henrik Ibsen

Skuespillerekteparet Sylvia Salvesen og Jan Ø. Wiig: «En time med Henrik Ibsen» sto på programmet denne gang. «Peer, du lyver!» – Mor Aases startreplikk i «Peer Gynt», og beskrivelsen av bukkerittet på Besseggen ved Gjende – var starten på en flott forestilling, spilt med så stort engasjement at vi gjerne skulle hatt mer. Sylvia hadde … Les mer

Terje Tvedt: «Verdenshistorie, samfunnsutvikling og kontroll av vann. Noen dypdykk.»

Referat frå medlemsmøte i Gullbring, 31.01.22.  Arrangert i samarbeid med USN. Terje Tvedt er professor ved Institutt for geografi, Universitetet i Bergen. Tidlegare har han vore professor i global historie og statsvitskap ved Universitetet i Oslo, samt gjesteforelesar ved Cambridge University. Han har skrive og gjeve ut ei rekke bøker, mellom anna «Verdens historie – … Les mer