Eiliv Erikstein kommer til oss i Bø 25. oktober

This content has been archived. It may no longer be relevant

Mandag 25. oktober får Seniorlæring i Midt-Telemark besøk av soknediakon i Vest-Telemark, Eiliv Erikstein. Han vil ta for seg temaet «medkjensle», og det er all grunn til å tro at dette kommer til å bli et medlemsmøte der vi blir tatt med både dypt og bredt, og hvor vi trolig er litt klokere i etterkant. Møtet er på Gullbring.

Erikstein har vært soknediakon i 30 år. Han er i det offentlige rom en svært synlig diakon, og ikke minst en tydelig stemme på vegne av mennesker i utsatte og sårbare livssituasjoner. Ord som brukes om ham er nyskapende, utholdende og trofast, og han har fått bety mye for mange i lokalsamfunnet og der han ferdes. Eilev Erikstein er en stor inspirator og et forbilde for mange både i og utenfor kirkelige sammenhenger.

Vest-Telemark er det første stedet i landet hvor stillingen som prostidiakon ble opprettet, og Erikstein har vært inspirator og mentor når det gjelder å få etablert prostidiakonstillinger andre steder i landet.

Eilev Erikstein har fast diakonispalte i Vest-Telemark blad og er fast spaltist i Telemarksavisa. Han har en rekke følgere på Facebook der han jevnlig legger ut tekst og bilder fra sitt arbeid som prostidiakon.

Eilev har sin oppvekst på Trøndelagskysten og i Elverum med studieår i Oslo. I oppveksten drøymde han om å bli arkeolog. Det vart det aldri noko av, sjølv om han fekk seg eit historie mellomfag på Blindern før han byrja å arbeide på Gaustad psykiatriske sjukehus. Som pleiemedhjelpar på ei lukka kvinneavdeling dukka ideen om å bli sjukepleiar opp. Diakonhjemmet kjønnskvoterte menn inn, og 1987 var han ferdig diakonikandidat.

Etter tre år som sjukepleiar på Sterkavdelinga på Gaustad tok han til som prostidiakon i Vest- Telemark. Sidan 1991 har han vore diakon i Tokke, Vinje, Nissedal, Kviteseid og Fyresdal, med bustad på Dalen. Han er diakon nummer to i denne aller fyrste prostidiakonstillinga i landet.

Kilder:

Eilev Erikstein | Kirkens Nødhjelp (kirkensnodhjelp.no)

DIAKONIPRISEN 2019 TIL EILEV ERIKSTEIN (diakonforbundet.no)

Her finner du også mer om og av Erikstein.