Eldre og legemidler v/ Steinar Madsen, Legemiddelverket

Mandag 24. april 2023 hadde Seniorlæring i Midt-Telemark besøk av en av pandemitidens fremste medieguruer: Overlege og medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.
Foredraget han holdt for Seniorlæring handlet ikke om vaksiner og virkninger, men om noe annet som er aktuelt for våre medlemmer; hva skjer når vi blir eldre, hva kan vi selv gjøre for å forebygge sykdom og nytten vi har av gode legemidler.

Steinar Madsen innledet foredraget med å si at vi blir stadig eldre, og at i løpet av de neste 20 årene vil antall eldre i Norge dobles. Han påpekte også at behovet for medisiner øker i takt med økende alder. I følge Madsen har Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol rett, når hun sier at vi må ta bedre vare på oss selv og planlegge for alderdommen. Noe han mener krever en betydelig innsats.
Madsen er også helt klar på at vi må ta i bruk såkalt kunstig intelligens (KI), men gjøre det på den riktige måten. «Vi må hjelpe oss selv, og vi må hjelpe andre».

Det er veldig stor forskjell på normal og sykelig aldringsprosess. I den sammenheng sier Madsen at vi ikke må glemme den sosiale aldringsprosessen. Dette krever egeninnsats. Vi må forberede oss på pensjonisttilværelsen, og vi må treffe venner, gå turer og ellers være aktive eldre.
Norge er et av verdens beste land å bo i, men det er viktig å merke seg at flere og flere eldre er ensomme. Ensomhet kan gi grobunn for depresjon og redusert helse.

Forebygging er av avgjørende betydning. Det er det to viktige, men ulike grunner til. For det første, å utsette tidspunktet for å bli alvorlig syk og dø, og for det andre, «samle sykdommene» slik at perioden vi er syke før vi dør forkortes.

Økt oppmerksomhet på kjente helsefaktorer blir ikke mindre viktig med årene. Kosthold, fysisk aktivitet, røyking og snus, alkoholmissbruk, stress m.m. har stor innvirkning på helsa vår. Overvekt skaper problemer både for den enkelte og for samfunnet, men et av de største helseproblemene for de aller eldste er utilstrekkelig kosthold. Statistikken viser også at mange eldre dør av fall og konsekvenser av fall. Det er derfor vesentlig å forebygge ulykker og skader.

For å beholde en god helse i alderdommen er syn og hørsel av avgjørende betydning. Likedan en sunn tannhelse. Faktisk er Norge eneste land i Europa uten gratis tannbehandling.
Steinar Madsen mener at et riktig kolesterolnivå er så viktig, at alle bør måle seg og at screeningen som vi hadde tidligere bør gjenopptas.

I følge Madsen må vi alle dø av noe. Det finnes en grense for hvor gamle vi kan bli.
Økt blodtrykk er en naturlig konsekvens av det å bli eldre. Han sier at hjerte- og karsykdommer ikke lenger er den fremste dødsårsaken i Norge, men at ulike kreftformer over tid har seilet opp som årsak nummer en. Madsen sier at blodtrykksmedisin er den viktigste av alle medisiner. Det er ikke noen annen medisin som redder flere liv, og som forhindrer så mye sykdom. Han mener det mest spennende er at god behandling av høyt blodtrykk og høyt kolesterol, forhindrer eller skyver på demenssykdom. Pr. i dag finnes ingen medisin for demens. Det er bare forebygging som hjelper.

Sykdom rammer så godt som alle eldre, men som tidligere nevnt hindrer, utsetter eller behandler legemidler mange av disse sykdommene. Samlet sett er legemiddelbruken svært stor. Samtidig har bruken gitt en enorm forbedring og helsegevinst.
Betaling av legemidler er derfor en stor og viktig diskusjon. Hvor legger vi lista for at medisiner skal fås på blå resept og på såkalt H-resept (som er ansvaret sykehuset har for å finansiere behandlingen vi får). Dette er spørsmål som til syvende og sist krever en politisk avgjørelse.

Steinar Madsen avsluttet foredraget med å si at alle må ta ansvar for egen helse, mens fastlegen skal være vår veileder.