Historiske linjer og dagsaktuelle utfordringer i den norske kraftforsyningen / ved Dag Ove Skjold

Mandag 25. september kl 11.00 – Gullbring kulturhus.

Et foredrag om kraftsektorens historie, med vekt på oppbygging, eierskap og funksjon. Noe om dagens kraftmarked, med utgangspunkt i historien.
Skjold er historiker med hovedfag fra Universitetet i Oslo og doktorgrad fra NTNU. Hovedinteressefelt: Moderne næringslivshistorie/økonomisk historie samt politisk historie. Forholdet mellom økonomi og politikk. Hvordan politiske og institusjonelle forhold virker inn på såvel privat som offentlig nærings- og produksjonsliv, for eksempel i den norske kraftbransjen. Han har jobbet som forsker, og har en rekke publikasjoner bak seg. Nå er han førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, og underviser ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap.

Billett i døra, pris: Kr 150,- for medlem, kr. 250,- for ikke-medlem, prisen inkluderer enkel lunsj.