Jordhelse og biokull / foredrag ved Mona Sæbø Støren

Måndag 27. november kl 11.00 i Gullbring.

Korleis kan vi bevare dyrkingsjorda vår? Mikrobar spelar ei avgjerande rolle for jordhelsa og er ein viktig faktor for å oppretthalde jordas funksjonalitet. Mikrobar inkluderer blant anna bakteriar og sopp som finst
i jorda. Disse er essensielle for å oppretthalde jordas biologiske mangfald. Kva er disse mikrobane og kva gjer dei? Genetiske metodar kan gje oss mange svar, men kor nyttige er dei i landbruket? I foredraget får vi også ein introduksjon til biokull som eit middel for å få betre jordhelse.

Støren er fyrsteamanuensis ved fakultet for teknologi, naturvitskap og maritime fag, Institutt for natur, helse og miljø ved USN.

Billett i døra, pris: Kr 150,- for medlem, kr. 250,- for ikkje-medlem, prisen inkluderer enkel lunsj.