Kalender

Nå foreligger endelig programmet for våren 2020 i utskrivbar utgave. Klikk her!
https://midt-telemark-seniorlering.no/wp-content/uploads/2020/01/Program-M-T-SL-vår-2020-2.pdf

jan
27
man
Rettleiing om lokale klima- og miljøtiltak @ Gullbring Kulturanlegg
jan 27@11:00

Foredraget vil ta opp korleis ein i betydeleg grad kan redusere straumforbruket sitt ved å ta i bruk kjend teknologi – varmepumper og solcelleanlegg – i eksisterande bygningar. Fleire av medlemmene i miljøgruppa har sjølv gjort dette, først og fremst med fokus på klimatiltak, men også for å gjere husa sine meir miljøvenlege. Dei har teke i bruk varmepumper og solcellepanel. Solcellepanela produserer straum til eige bruk, og straum til sal til energiverket (MTE). Dette har òg redusert behovet for oppvarming, og gitt moglegheiter for lading av el-bil.

Initiativet til dette pilotprosjektet, som truleg er eineståande nasjonalt, er teke av Klimagruppa, og dei har òg utført utredningsarbeidet. Det lokale energiverket (MTE) og leverandørane Bø Installasjon as og Elektropluss Telemark as har samarbeida. Bankane og kommunane er også positive.

Om foredragshaldarane:

«Klimatrekløveret»: Arne Myhre, Pål Toreid og Peder Rekkedal

Dette er karar med lang røynsle og stor kompetanse på mange felt: Utredningsarbeid, økonomi, ingeniørfag, medisin, klima- og miljøspørsmål og undervisning – og mykje meir.

Vi lovar eit engasjert og engasjerande foredrag, som i tillegg kan få betydning for din eigen økonomi.

Etter foredraget er det lunsj med kaffe / te og velsmakande rundstykke i kafé Olsen i foajeen (inkludert i inngangsprisen).

jan
28
tir
“Det norske paradokset” møte i Klima og miljøgruppa @ Bø Frivilligsentral
jan 28@09:00-11:00

Per Tveitan vil innlede om “Det norske paradokset”: Hvorfor snakker norske myndigheter så varmt på internasjonale konferanser om å løse klimaproblemene, når de likevel gjør så lite her hjemme i Norge.

Hvordan har det gått etter Paris-avtalen?  Om ordningen med kjøp og salg av klimakvoter, bidrar den til å redusere klimautslippene?

Hans innlegg vil bare være en innledning og han regner med en livlig debatt etterpå.

feb
24
man
Økologisk gardbrukar Hellek Berge: Jordvenleg jordbruk @ Gullbring kulturanlegg, Bø
feb 24@11:00-12:00
(NB: I forkant av foredraget vert det halde årsmøte i Midt-Telemark seniorlæring.)
Hellek Mathias Berge – naturbevisst bonde

Prosjektet «Jordkarbon – utvikling og formidling av karbonbindande landbrukspraksis i Norge» er eit pilotprosjekt. Målet er å skaffe kunnskap om og erfaring med karbonbindande dyrkingsmetoder tilpassa norsk klima og ulike driftsformer.

Foredragshaldar Hellek Berge testar no ut metodar frå slikt regenerativt jordbruk, og har skrive ein rapport om sine erfaringar. Regenerativt jordbruk bind karbon til jorda. Strategien er meir fotosyntese og mindre jordarbeiding, noko som med mindre bruk av innsatsmidlar og mindre arbeid kan gi større avlingar i jordbruket på lengre sikt. Høyrest forlokkande ut! Noko for kjøkenhagen au?

Om foredragshaldaren:

Hellek Berge driv garden Berge på Sætersbø i Nesherad. Han har utdanning frå mellom anna Høgskulen i Telemark.

Etter å ha drive med tradisjonelt landbruk 20 år og økologisk landbruk i 10 år, er han no ein av seks bønder som deltek i forskingsprosjektet «Jordkarbon» i regi av Norsk landbruksrådgiving Østafjells. Dette er eit prosjekt som denne framoverlente gardbrukaren har stor tru på.

Etter foredraget er det lunsj med kaffe / te og velsmakande rundstykke i kafé Olsen i foajeen (inkludert i inngangsprisen).

mar
30
man
Morten Jentoft: Finland 1918. Den finske borgerkrigen og nordmennene som var vitne til den @ Gullbring Kulturanlegg
mar 30@11:00-12:00

Den finske borgerkrigen ble utkjempet fra januar til mai i 1918 og omtales ofte som den mest brutale konflikten i Norden i moderne tid. I et grusomt oppgjør mellom landsmenn sto nabo ofte mot nabo i en strid mellom konservative og sosialistiske krefter. Nærmere 37 000 mennesker døde som en følge av konflikten, gjennom krigshandlinger, terror, vilkårlige henrettelser og høy dødelighet i fangeleirene.

Norge sendte to «ambulanser» – feltsykehus – ett fra Røde Kors og ett fra Norske Kvinners Sanitetsforening. Ingen var forberedt på blodbadet de skulle bli vitne til. Flere av nordmennene som var i Finland, skrev ned det de hadde vært med på, og øyenvitneskildringene bringer leseren tett på begivenhetene.

Den finske borgerkrigen er i dag et nesten ukjent kapittel for mange. I Finland er den fremdeles et både kontroversielt og følelsesladet emne. I Norge skulle den få sterk betydning for arbeiderbevegelsen.

Om foredragshaldar Morten Jentoft:

Morten Jentoft – slik vi kjenner ham som NRK-korrespondent i Moskva (Foto: Nyhetspressen)

Morten Jentoft (fødd 22. juli 1956 i Bergen) er ein norsk journalist og forfattar. Han har i mange år vore tilsett i NRK, mellom anna i NRK Finnmark, og er no i NRKs utanriksavdeling. Han har vore utanriks- korrespondent i Russland frå 1996 til 2000, og frå 2014 til 2018.

Jentoft talar mellom anna samisk, finsk og russisk, og NRK har nytta han som ekspert og utsendt medarbeidar i Finland, Polen, Russland og andre land i det tidlegare Sovjetunionen. Han har skrive fleire bøker om nordmenn og russarar på Nordkalotten, med historiske og politiske emne.

Akademika bokhandel vil vere til stades på Gullbring med bøker av Jentoft.

Etter foredraget er det lunsj med kaffe / te og velsmakande rundstykke i kafé Olsen i foajeen (inkludert i inngangsprisen).

apr
27
man
Sexolog Beate Alstad: “Seksualiteten har ingen øvre aldersgrense! Myte eller fakta?” @ Gullbring Kulturanlegg
apr 27@11:00-12:00

Seksualitet er en viktig del i alle faser av livet – også for eldre. Nettopp dette vil Alstads foredrag handle om.

Pasientgruppen spenner over alderen 18 til 80, og det er like mange kvinner som menn. – Det seksuelle er like naturlig hos mennesker som behovet for søvn og mat. Seksualiteten ligger til grunn for at vi mennesker søker og har behov for nærhet, varme og kjærlighet, sier Alstad i et intervju. – Generelt har helsevesenet lite kompetanse på dette store feltet.

Diabetes, hjertesykdom og kreft kan skape utfordringer for sexlivet, ikke minst for eldre.

Beate er en god formidler, og har ord på seg for å henvende seg til publikum på en trygg og inkluderende måte.

Om foredragsholderen:

Beate Alstad (Foto: STHF)

Beate Alstad har siden 2018 vært ansatt som sexolog i full stilling ved Sykehuset Telemark, avdeling Notodden.

Pågangen for behandling har vært stor fra hele fylket.

Alstad har tidligere drevet privatpraksis som familie- terapeut og sexolog, og har hatt sin egen spalte i flere aviser, inntil nylig bl.a. i Telemarksavisa.

Tradisjonelt har det stort sett bare vært universitets- sykehusene som har hatt sexologer i sine rekker.

Sykehuset Telemark var det første av de mindre sykehusene i Norge som ansatte en slik spesialist.

Etter foredraget er det lunsj med kaffe / te og velsmakande rundstykke i kafé Olsen i foajeen (inkludert i inngangsprisen).

mai
25
man
Sylvia Salvesen og Jan Ø. Wiig: «En time med Henrik Ibsen» @ Gullbring Kulturanlegg
mai 25@11:00-12:00

Minner fra et skuespillerliv

Om skuespillerne

Skuespillerekteparet Sylvia Salvesen og Jan Ø. Wiig (Foto: Telemarksavisa)

Ekteparet Sylvia Salvesen og Jan Ø. Wiig er skuespillere med lange karrierer bak seg. De har vært ansatt ved Telemark Teater i en årrekke, og har spilt sammen i flere Ibsen-oppsetninger. Her kan nevnes «Lille Eyolf», «Vildanden», «Byggmester Solness» og «Peer Gynt». I tillegg har begge vært engasjert ved Nationaltheatret og Fjernsynsteateret. De har også hatt filmroller.

Denne maiformiddagen vil de ta oss gjennom flere av Ibsens dramaer i en forestilling de har kalt «En time med Henrik Ibsen».

Dette kan bli dramatisk!

Etter foredraget er det lunsj med kaffe / te og velsmakande rundstykke i kafé Olsen i foajeen (inkludert i inngangsprisen).