Klima- og miljøgruppa

Kontaktperson Pål Toreid. E-postadresse: ptoreid@online.no Mobiltelefon: 90 18 03 62

Ved Helge (vikar for leder Pål Toreid).
Gruppen har møte på Frivillighetssentralen en gang i måneden. Forskjellige temaer står på agendaen. For tiden er det solcellepanel man ønsker å lære mer om. Peder Rekkedal jobber med innhenting av tilbud på pris på kjøp og installasjon, samt en finansieringspakke.

Årsmeldinger fra undergruppene: Sjå under fana «Årsmøte»