Klima- og miljøgruppa

Kontaktperson Pål Toreid. E-postadresse: ptoreid@online.no Mobiltelefon: 90 18 03 62

Årsmelding 2019

Klima- og miljøgruppa
Ved Helge (vikar for leder Pål Toreid).
Gruppen har møte på Frivillighetssentralen en gang i måneden. Forskjellige temaer står på agendaen. For tiden er det solcellepanel man ønsker å lære mer om. Peder Rekkedal jobber med innhenting av tilbud på pris på kjøp og installasjon, samt en finansieringspakke.

Årsmelding for året 2018
Vi har 20 personer på lista som vi sender innkalling til. Vanligvis møter 7 til 10 personer på møtene våre. Klimagruppa har hatt følgende 6 møter i 2018:

30.01.2018
Bjørn Steen: Klimarealistenes 6 store myter Møtet tirsdag 27. februar ble avlyst pga. problemer i fjernvarmeanlegget som vi skulle se på og få informasjon om. Utsatt på ubestemt tid

22.05.2018
Befaring på fjernvarmeanlegget i Bø. Oddvar Steinhaug fra MTE orienterte. 28.08.2018 Synne Kleiven: Miljøkonsekvenser av veisalting. 25.09.2018 Hjemme hos Arne Myhre der han viste sitt solstrømanlegg som han hadde fått installert i vår og han informerte om dette.

30.10.2018
Per Tveitan: ACER

27.11.2018
Peder Rekkedal informerer om prosjekt for å få næringslivet til å lage en pakke med installasjon av solcellepaneler og varmepumpe. Pakka må også omfatte hjelp til papirarbeid, som søknad om støtte fra Enova, inngåelse av avtale med Midt-Telemark energi, samt finansiering.
Følgende utenfor gruppa deltok: Oddvar Steinhaug, MTE, Henning Gilde, Bø installasjon, Ole Halvor Kolstad, Elektropluss, Øyvind Dahle, Sauherad kommune, Terje Kili, Bø kommune og Vigdis Kiserud Norendal, Sparebank 1. Vi fortsetter arbeidet med dette prosjektet. Planen er å lage en brosjyre med råd og veiledning om hvordan man på en enklest mulig måte kan installere solcellepaneler og/eller varmepumpe hjemme. Brosjyren skal sendes ut til alle husstander i de tre Midt-Telemarkskommunene

Økonomi: Klimagruppa har ingen kasse. På møtene betaler hver deltager kr. 30 i lokalleie til Frivilligsentralen der vi har fast møtested.

Pål Toreid, koordinator for gruppa