Kulturell rusletur: Ulefos Hovedgaard

Dette var en av de mer kulturelle kulturelle rusleturene, med interessante innblikk i historien rundt 1814. Brukseier Niels Aall, som fikk bygget Ulefos Hovedgaard, var svært sentral i denne dramatiske perioden – kanskje mer sentral enn eidsvollsmennene, i egenskap av å være kong Kristian Fredriks nære rådgiver, handelsminister og forhandler med svenskene under våpenhvilen. Disse forhandlingene munnet ut i Mossekonvensjonen, der svenskene og Carl Johan aksepterte den norske grunnloven. Norge ble et selvstendig rike med felles konge med Sverige. Ulefos Hovedgaard er i dag et monument over Niels Aall – og den er napoleonstidens fremste byggverk i Norge.

Mer tekst og bilder her: Kulturell rusletur på Ulefos Hovedgaard.