Kulturhistorisk rusletur – Gamlegata på Gvarv

Tysdag 14. novemberAnsvar: Margit SudbøKjentmann og forteljar: Aslak Gunnheim

Frammøte på Bø Frivilligsentral kl.10.30 for samkjøring, eller frammøte ved Kiwi, Gvarv kl.11.00. Parkering på nedsida av Kiwi, eller på Gvarv stasjon.

Arrangementet er gratis, men dei som ønskjer det, avsluttar turen på Kjernehuset med varm suppe, kaffe og vaffel (70 kr)