Kulturhistorisk rusletur – Frå Hanto til Haugland – tur i Lunde

Tysdag 9. april 2024.

«Med utgangspunkt øvst i Hantogrenda blir tema for denne rusleturen fyrst forteljingar om ei typisk grend her i distriktet frå 1700-talet og frametter, med innsmett av opplysningar om arkeologiske funn frå eldre og yngre jernalder. Frå Hanto går turen over Sagamoen med si bureisingshistorie frå mellomkrigstida. Framme eit stykke frå det tidlegare leiglendingsbruket Haugland parkerer me på industriområdet hos Bandak og går 100 m på snøsolen etter lysløypa. Så endar me opp med nista på Reidarsbu, like ved Haugland, der diktaren Alf Haugland vaks opp. Alf blir feira i år med fleire tilskipingar, i høve at det er 100 år sidan han blei fødd.

Om å finne fram: De køyrer fyrst til vegskiljet hos Jon Asle på toppen av Hantobakken, der me skal ta til. De kan fara etter denne oppskrifta frå Google-kartet: https://maps.app.goo.gl/9RzHvfNtiTU15Da68. Adressa er Hantovegen 94. Tjue min. å køyre frå Frivilligsentralen. Hugs godt fottøy.»

Ansvar: Borghild Hardang Hanto. Kjentmann og forteljar: Kristian Ihle Hanto.

Samordna køyring frå Bø frivilligsentral kl 10.30, eller frammøte på toppen av Hantobakken kl 11.00.

Meir informasjon: https://midt-telemark-seniorlering.no/kalender/

Generelt om kulturhistoriske rusleturar: Vi startar kl. 10.30 frå Bø frivilligsentral for samordna kjøring dersom anna ikkje blir opplyst. Som oftast avsluttar vi før kl. 15.00. Vi brukar å ha ei kaffepause, og det er fint dersom de tek med niste.