Kulturhistorisk rusletur i Breisås

10.oktober: Breisås: Håsarudhåtten, Bordvegen
Her er det gravfelt, kolmile, holvegar m.m.
Ansvar: Halvor Gåra
Kjentmann og forteljar: Inge Bø

For samordna køyring startar turen kl. 10.30 frå Bø frivilligsentral. Eller ein kan møte fram kl. 11.00 oppe i Bordvegen, der rusleturen startar. Turen blir avslutta før kl. 15.00