Litteraturgrupper

Litteraturgruppe I: Kontaktperson Petter Sevatdal. E-postadresse: sevatdal@online.no

Litteraturgruppe II:Kontaktperson Ingeborg Engeset. E-postadresse: reideng@online.no

Litteraturgruppe III: Kontaktperson Torill Knapstad. E-postadresse: tknaps@online.no

Årsmeldinger 2019

Litteraturgruppe 1
Ved Hæge (vikar for leder Peter Sevatdal).
Litteraturgruppe 1 har 7 medlemmer, og har møte en gang i måneden, på omgang hjemme hos medlemmene. Bevertning blir holdt av vertskapet. Etter maten er det bokprat, der månedens bok blir diskutert. Hver enkelt bidrar, ut fra sine inntrykk av boken. Dette gir både bredde og forskjellige perspektiv, og beriker den litterære opplevelsen som den enkelte har. Det er ikke alltid at alle medlemmene har lest den boken som blir diskutert, men det er ingen hindring for en god drøfting.

Litteraturgruppe 2
Ved Inger Lise.
Gruppen har 8 medlemmer. Møtene foregår på «Polen», og leie for bruk av lokalet blir gjort opp i naturalia, i form av kake.
Møteledelse, mat og innledning om månedens bok går på omgang mellom medlemmene. Hvilke bøker som skal tas opp – boklisten – blir bestemt ca. seks måneder i forvegen, om skriveren oppfattet det rett. Drøftingen av bøkene foregår på liknende vis som i litteraturgruppe 1.

Litteraturgruppe 3
Ved Torill.
Gruppen har 7 medlemmer, og alle tre kommuner er representert. Gruppen har eksistert i ca. 7 år, og fungerer som en «inspirasjonsgruppe», med forskjellige forfattere som utgangspunkt. For øyeblikket er det Sigrid Undset man konsentrerer seg om. Gruppen har dessuten tatt opp en del nyere litteratur. Også her har man hjemmemøter på omgang, men uten plikt for vertskapet til fremlegging. En evaluering av virksomheten har nylig blitt gjennomført, med godt resultat. Alle var fornøyde med måten arbeidet drives på.