Litteraturgrupper

Litteraturgruppe I: Kontaktperson Petter Sevatdal. E-postadresse: sevatdal@online.no

Litteraturgruppe II:Kontaktperson Ingeborg Engeset. E-postadresse: reideng@online.no

Ta kontakt om du vil bli med i en gruppe.

Litteraturgruppe 1
Ved Hæge.
Litteraturgruppe 1 har pr. september 2023 4 aktive medlemmer, og har møte en gang i måneden, på omgang hjemme hos medlemmene. Bevertning blir holdt av vertskapet. Etter maten er det bokprat, der månedens bok blir diskutert. Hver enkelt bidrar, ut fra sine inntrykk av boken. Dette gir både bredde og forskjellige perspektiv, og beriker den litterære opplevelsen som den enkelte har. Det er ikke alltid at alle medlemmene har lest den boken som blir diskutert, men det er ingen hindring for en god drøfting.

Litteraturgruppe 2
Ved Inger Lise.
Gruppen har 8 medlemmer. Møtene foregår på «Polen», og leie for bruk av lokalet blir gjort opp i naturalia, i form av kake.
Møteledelse, mat og innledning om månedens bok går på omgang mellom medlemmene. Hvilke bøker som skal tas opp – boklisten – blir bestemt ca. seks måneder i forvegen, om skriveren oppfattet det rett. Drøftingen av bøkene foregår på liknende vis som i litteraturgruppe 1.

Årsmeldinger fra undergruppene: Sjå under fana «Årsmøte»