Om oss


Gjeldende vedtekter

Seniorlæring i Midt-Telemark har ca. 200 aktive, samfunns­engasjerte medlemmer på 60+, og er med dette en av de større samfunnsopplysningsrelaterte foreningene for eldre i Telemark. Vi er en del av det som enkelte andre steder blir kalt «eldreuniversitet». Dette er en tittel vi fant i overkant pretensiøs, så vi landet på et noe mer jordnært navn.

I punkt 1 i våre vedtekter heter det:

Seniorlæring i Midt-Telemark har til formål å gi mennesker over 60 år muligheter til å videreutvikle sine kunnskaper ved å tilby foredrag, kurs, studieringer og reiser. I sin virksomhet skal foreningen legge vekt på sosialt samvær og trivsel. Foreningen er partipolitisk og livssynsmessig nøytral.

I tiden januar-mai og august-desember har vi medlemsmøter en gang i måneden, stort sett på hver siste mandag. Møtet / foredraget starter klokka 11, og varer i ca. en time. Normalt har vi tilhold på Gullbring kulturanlegg i Bø.

Etter møtene er det en trivelig sosial lunsj med rundstykker og kaffe i kulturhusets kafeteria. Lunsjen er inkludert i inngangsprisen. Alle kan komme på møtene våre, og man kan bli medlem fra året man fyller 60. Vi har en samarbeidsavtale med Universitetet i Sørøst-Norge.

Historien

Ideen til Midt-Telemark Seniorlæring er å gi et tilbud til de som i mogen alder og i sosialt fellesskap har lyst til å lære meir. Ved foredrag, reiser, kurs og studiearbeid blir utvalgde emne tatt opp – uten sikte på å gi noen formell kompetanse.

Høsten 2006 møttes noen aktive seniorer for å drøfte om det var grunnlag for å starte et nytt forum for 60 + i Midt-Telemark (Nome, Bø og Sauherad).  Første møte ble holdt på Årnes kafeteria 21.11.07, og ble ledet av Walborg Krosshaug. Bjørn Honerød  kåserte om ”journalistikk i Telemark sett med pensjonistøyne”. 45 personer møtte fram.

Det ble valgt et interimstyre som skulle forberede formell etablering av laget. Walborg Krosshaug, Bergit Myrjord, Sveinung Børte og Ragnvald Skjærdal ble valgt.

Ideen til Midt-Telemark Seniorlæring er hentet fra  andre kommuner der tilsvarende organisasjoner kalles ”pensjonistuniversitet”, ”senioruniversitet”, eller ”ALL – akademi for livslang læring.”  Det er ca. 50 tilsvarende organisasjoner i Norge i dag.

I Midt-Telemark har man valgt et litt mindre ambisiøst navn på organisasjonen, og kalt den «Midt-Telemark Seniorlæring».

”Universitet for den tredje alder” – U3A- er en bevegelse som kom til Norge som idé på 1980-tallet.

Det andre møtet ble også holdt på Årnes kafeteria, og det møtte 73 personer. Karl Gunnar Sande, direktør ved Telemarksforsking i Bø, kåserte om  ”fordeler og ulemper ved en evt. kommunesammenslåing”. Lokalet var for lite til så mange mennesker, og interimstyret besluttet at de kommende møter skulle legges til Gullbring kulturanlegg i Bø.

Første årsmøte i Midt-Telemark Seniorlæring ble holdt 25. april 2007.  Der ble navn og vedtekter behandlet og vedtatt.  Det første styret besto av: Walborg Krosshaug (leder), Gunvor Sevatdal (nestleder), Bergit Askilt Myrjord (sekretær), Sveinung Børte (styremedlem), Ragnvald Skjerdal (styremedlem), Egil Bjerkestrand (vara), Ragnar Otterstad (vara) og Hans Hegna (revisor).