Undergrupper:


Kulturhistoriske rusleturer:

Leiar: Borghild Hardang Hanto, mobil 478 65 635 , bhhanto@gmail.com

For turprogram: Sjå under fana «kalender».

Turane startar kl. 10.30 frå Bø frivilligsentral for samordna kjøring, om ikkje anna er opplyst. 
Elles frammøte kl. 11.00 på startpunktet for turen. Vi reknar med at turen vert avslutta før kl. 15.
Det har hendt at turleiar har meldt avbod på kort varsel. Me har derfor ”tur på lur”, der ein frå gruppa kan orientere. For alle rusleturane gjeld: Ta med niste, du treng gode sko og klede etter vêret.

Styret i kulturhistoriske rusleturar: (pr. mai-24)

Leiar:             Borghild Hardang Hanto
Sekretær:     Margit Sudbø
Styremedl.:  Halvor Gåra

Klima- og miljøgruppa:

Kontaktperson: Pål Toreid. E-postadresse: ptoreid@online.no Mobiltelefon: 90 18 03 62
Ved Helge (vikar for leder Pål Toreid).
Gruppen har møte på Frivillighetssentralen en gang i måneden. Forskjellige temaer står på agendaen. For tiden er det solcellepanel man ønsker å lære mer om. Peder Rekkedal jobber med innhenting av tilbud på pris på kjøp og installasjon, samt en finansieringspakke.

Litteraturgrupper:

Litteraturgruppe 1: Kontaktperson Petter Sevatdal. E-postadresse: sevatdal@online.no
(Ved Hæge)
Gruppen har pr. september 2023 4 aktive medlemmer og har møte en gang i måneden på omgang hjemme hos medlemmene. Bevertning blir holdt av vertskapet. Etter maten er det bokprat, der månedens bok blir diskutert. Hver enkelt bidrar, ut fra sine inntrykk av boken. Dette gir både bredde og forskjellige perspektiv, og beriker den litterære opplevelsen som den enkelte har. Det er ikke alltid at alle medlemmene har lest den boken som blir diskutert, men det er ingen hindring for en god drøfting.

Litteraturgruppe 2: Kontaktperson Ingeborg Engeset. E-postadresse: reideng@online.no
(Ved Inger Lise)
Gruppen har 8 medlemmer. Møtene foregår på «Polen», og leie for bruk av lokalet blir gjort opp i naturalia, i form av kake. Møteledelse, mat og innledning om månedens bok går på omgang mellom medlemmene. Hvilke bøker som skal tas opp – boklisten – blir bestemt ca. seks måneder i forvegen, om skriveren oppfattet det rett. Drøftingen av bøkene foregår som i litteraturgruppe 1.

Ta kontakt om du vil bli med i en av gruppene.

Årsmeldinger fra undergruppene t.o.m. 2022 finner du under fanen Referat/Årsmøte.

Årsmeldiger for 2023:

Kulturhistoriske rusleturer

Klima- og miljøgruppa

Litteraturgruppe 1