Seniorlæring

Ideen til Midt-Telemark Seniorlæring er å gi et tilbud til de som i mogen alder og i sosialt fellesskap har lyst til å lære meir. Ved foredrag, reiser, kurs og studiearbeid blir utvalgde emne tatt opp – uten sikte på å gi noen formell kompetanse.

Link til nåværende hjemmeside
http://midt-telemark-seniorlaering.net/index.html

Høsten 2006 møttes noen aktive seniorer for å drøfte om det var grunnlag for å starte et nytt forum for 60 + i Midt-Telemark (Nome, Bø og Sauherad).  Første møte ble holdt på Årnes kafeteria 21.11.07, og ble ledet av Walborg Krosshaug. Bjørn Honerød  kåserte om ”journalistikk i Telemark sett med pensjonistøyne”. 45 personer møtte fram.

Det ble valgt et interimstyre som skulle forberede formell etablering av laget. Walborg Krosshaug, Bergit Myrjord, Sveinung Børte og Ragnvald Skjærdal ble valgt.

Ideen til Midt-Telemark Seniorlæring er hentet fra  andre kommuner der tilsvarende organisasjoner kalles ”pensjonistuniversitet”, ”senioruniversitet”, eller ”ALL – akademi for livslang læring.”  Det er ca. 50 tilsvarende organisasjoner i Norge i dag.

I Midt-Telemark har man valgt et litt mindre ambisiøst navn på organisasjonen, og kalt den “Midt-Telemark Seniorlæring”.

”Universitet for den tredje alder” – U3A- er en bevegelse som kom til Norge som idé på 1980-tallet.

Det andre møtet ble også holdt på Årnes kafeteria, og det møtte 73 personer. Karl Gunnar Sande, direktør ved Telemarksforsking i Bø, kåserte om  ”fordeler og ulemper ved en evt. kommunesammenslåing”. Lokalet var for lite til så mange mennesker, og interimstyret besluttet at de kommende møter skulle legges til Gullbring kulturanlegg i Bø.

Første årsmøte i Midt-Telemark Seniorlæring ble holdt 25. april 2007.  Der ble navn og vedtekter behandlet og vedtatt.  Det første styret besto av: Walborg Krosshaug (leder), Gunvor Sevatdal (nestleder), Bergit Askilt Myrjord (sekretær), Sveinung Børte (styremedlem), Ragnvald Skjerdal (styremedlem), Egil Bjerkestrand (vara), Ragnar Otterstad (vara) og Hans Hegna (revisor).