Oppdatert program

Nå er oppdatert program med full informasjon om julemøtet på Bø hotell 18. desember klart. Det blir underholdning ved Jon Rørmark, taffelmusikk, god mat og loddsalg. OBS! Påmeldingsfrist 1. desember.

Juleavslutninga følgjer gamle tradisjonar og startar med eit kulturinnslag, som i år er ved multimusikar og
altmoglegmann Jon Rørmark, i litt meir erfaren utgåve enn på biletet! Han er ein rappkjefta kar med utømeleg kjelde av all slag musikk! Det blir truleg au høve til å reinske eigen strupe! Alt om påmelding og betaling finn du altså i det oppdaterte programmet. Og NB! før juleavslutning er det både foredrag og rusletur å gle seg til!