Program for kulturhistoriske rusleturar hausten 2022

Turane startar kl. 10.30 frå Bø frivilligsentral for samordna kjøring, om ikkje anna er opplyst. Som oftast avsluttar vi før kl. 15.00.

13. september: Stokklandheia.

                        Ansvar: Halvor Gåra

                        Finn Rønning vil fortelje om husmannsplassar på Stokkland.

                        Etterpå vil Olav Halsteinsgård ta oss med på ein rusletur på ca. 1

                        time.

11. oktober: Fløterstien, Lunde.

                        Ansvar: Borghild Hardang Hanto

                        Kjentmann og forteljar: Vemund Lindgren

                        Vi kjører først til Tyri. Der vil han fortelje om tømmerfløyting.

                        Så går turen til Haslerud, der vi parkerer, før vi går Fløterstien til

                        Hantovegen og tilbake.

                        Vi møtest på krysset i Lunde før vi kjører til Tyri.

8. november: Rusletur langs Norsjø.

                        Ansvar: Gunhild Ringsevjen

                        Kjentmann og forteljar: Per Bernt Tufte

                        Start og parkering: Ulefoss gjestebrygge. Der vil Per Bernt fortelje om området.

Deretter ruslar vi langs stien frå Gjestebrygga mot Søvestranda.

Reserve: Øvre Bø m/Herrefoss og Vassverket på Kupanuten.

                        Ansvar: Margit Sudbø

                        Kjentmann og forteljar på Kupanuten: Ein frå Teknisk etat.