Rusletur til Håsarudhotten i Breisås

Tysdag 13. juni kl 11-15 er det rusletur i Breisås.
Håsarudhåtten ligg øvst i Bordvegen og her er det gravfelt, kolmile, holvegar m.m.

Ansvar: Halvor Gåra, kjentmann og forteljar: Inge Bø

For samordna køyring startar turen kl. 10.30 frå Bø frivilligsentral. Eller ein kan møte fram kl. 11.00 oppe i Bordvegen, der rusleturen startar.