Mandag 24. april. Steinar Madsen, Legemiddeltilsynet: «Eldre og legemidler»

Foredrag på medlemsmøte mandag 24. april på Gullbring

Denne mandagen har vi besøk av en av pandemitidens fremste medieguruer: Overlege og medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddeltilsynet.

Steinar Madsen har sin legeutdannelse fra Universitetet i Oslo. Han er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer. Han har tidligere arbeidet ved Universitetet i Oslo, Bærum sykehus og Rikshospitalet. Siden 2000 har han vært ansatt i Statens legemiddelverk, hvor han er medisinsk fagdirektør. Dermed har han kanskje fortjent tittelen «Norges fremste medisinmann». Ikke minst under pandemien ble han et kjent TV-fjes, da han hyppig ble brukt som formidler av kunnskap om vaksiner.

Denne dagen skal han imidlertid ikke snakke om vaksiner og virkninger, men om noe annet, som – kanskje dessverre – er svært aktuelt for våre medlemmer. Svære mange eldre – kanskje de fleste – bruker regelmessig legemidler av forskjellige slag. For det store flertallet av oss er de gode bidrag til helse og livskvalitet, men de kan også, i en del tilfeller, utgjøre en trussel, både for oss selv og for andre. Dessuten kan miksen av medikamenter som vi får forskrevet, til sammen gi uheldige bivirkninger. Som spesialist i indremedisin og hjertesykdommer kan Madsen formidle mangt og mye om medikamentene og oss!

Statens legemiddelverk. Foto: Dagens medisin.

Møt opp, og bli litt klokere!