Tidene skifter – og vi henger med!

Styret tar konsekvensen av at vi har en svært oppegående medlemsmasse, som følger med på nye kanaler. Vi har derfor besluttet at vi fra og med 2020 oppdaterer medlemmene på nett – det vil si på hjemmesiden og på Facebook, i tillegg til enkelte utsendelser på e-post. I spesielle tilfeller kan informasjon bli sendt ut som SMS (melding på mobiltelefon).

I dette ligger at det nå er slutt med program i papirformat. Produksjon og distribusjon av papirprogrammet har vært så vel tidkrevende som ressurskrevende. Når programmet er trykket, har det liksom vært spikret for et halvt år av gangen. Dette begrenser fleksibiliteten, både ved programendringer – som ikke sjelden oppstår – og ved at foredragsholdere må se langt frem i tid når de blir forespurt. Mange av foredragsholderne er sterkt etterspurt, og vil nødig binde seg til en dato så langt frem. Vi har allerede mistet gode foredragsholdere på grunn av dette. Nå kan vi få en kjappere informasjonsflyt. Det kan jo gi litt spenning i hverdagen, både for styret og for medlemmene!