Avfall er slett ikke avfall, men ressurser!

26. oktober gjestet Kristen Bartnes Seniorlæring i Midt-Telemarks medlemsmøte på Ulefoss samfunnshus. Her fortalte han om innsamling og sortering av avfall fra husholdninger i kommunene i Mjøsområdet, og om utviklingen av sortering og gjenvinning av de ulike fraksjonene (=avfallstyper, dvs. tre, tekstiler, papir, osv.) fra en sped interkommunal start litt før 1980 frem til i dag. På 1970-tallet var det usunt å bade i Mjøsa, og fisken der var uspiselig. Da forsto man at det måtte tas grep, og innsamling av avfall og etablering av kloakkrenseanlegg ble igangsatt gjennom opprettelsen av det interkommunale avfalls- og kloakkrenseselskapet HIAS, som senere ble splittet opp. Slik oppsto Sirkula, som samler inn, sorterer og håndterer avfall fra husholdninger, tar seg av avfall fra næringslivet, og håndterer masser som inneholder radioaktiv alunskifer. I dag er tilstanden til Mjøsa radikalt forbedret.

Kristen Bartnes er selv noe av en ressurs, med sin lange og brede erfaring fra så vel politikk som ulike virksomheter innen landbrukssamvirke (Nortura, Fellesslakteriet, Felleskjøpet Agri og Norsk Landbruksrådgivning). I sistnevnte har han hatt topplederstillinger, og han har siden 1998 hatt tillitsverv innen renovasjonsbransjen. I dag er han nestleder i Sirkula, og styreleder i Stange Energi.

Les referatet fra foredraget her: Avfall som ressurs.