Referat fra rusletur på Hørte 14. juni

I strålende vær og fossedur ønsket Torstein Fosstveit velkommen til hele 22 besøkende til Hørte den 14. juni kl. 11.00.

Det ble ikke noen særlig rusletur i ordets vanligste betydning av dette, men ble ble en åndelig rusletur tilbake til Hørtes storhetstid, utmerket guidet av Finn Rønning.

Han tok oss tilbake til 1600-tallet da industristedet Hørte vokste opp sammen med det som skjedde på Ulefoss. Holden Jernværk hadde bruk for mye kraft til sin produksjon og Hørte med sine fossefall passet fint inn i planene.

Her ble råjern rodd opp til Evju og fraktet videre med hest derfra til hamrene hvor jernet ble varmet opp og banket til stangjern.

Dette returnerte etterpå til Ulefoss.

Områdene rundt fikk i oppdrag å produsere trekol som også skulle fraktes til Hørte med båt og med hest.

Det bodde mange mennesker på Hørte på den tida. Flere husmannsplasser kom opp på begge sider av elva og det ble hentet inn mange eksperter fra Tyskland og Sverige. Mange fra områdene rundt kan i dag vise til sine utenlandske forfedre fra denne tida.

Det grodde opp flere virksomheter rundt elva. Omtrent det første var beinstamper som knuste dyrebein til mjøl for å bli brukt til gjødsling på åkrene. Ellers kom det jo flere sagbruk og møller etter hvert og litt senere kom et fargeri som også trengte vannkraft for å stampe farge inn i ulltøyet og gjøre det til vadmel. Dette hadde sin mest aktive periode sent på 1800-tallet.

Her kom folk med det hjemmevevde ulltøyet sitt og fikk det stampa til vadmel og farga det. Her ble den tids stoff til klær til og av det så det kunne syes både stakk, bukse og kufte.

I dag kan en se rester av vadmelstampa i kjelleren på sydsida av huset. Store rør ligg ennå langs elva og viser rester av industrien fra fargeriet.

I dag er det fargeriets venner som står for drifta. Dei har åpent galleri her hver sommer.

Dette bygget er det eneste som står igjen i dag. Alt det andre har brent opp eller blitt vasket vekk av flom.

Etter foredraget ble det mulig for omvisning i fargeribygget.

En stor takk til Finn Rønning som velvillig stiller opp.

Torstein Fosstveit

Referent