Smertemysteriet (ikke medkjensle denne gangen)

25. oktober skulle vi ha hatt besøk av soknediakon i Vest-Telemark, Eilev Erikstein, som skulle snakke om temaet “medkjensle” men av forskjellige grunner ble det ikke noe av det denne gangen. Men han står fortsatt på kalenderen. Mye kan skje til våren!

I stedet kommer nylig pensjonert anestesilege Audun Aas til oss i Gullbring. Dette foredraget skulle opprinnelig ha vært holdt for oss i november 2020, men av kjente årsaker måtte vi utsette dette. Desto hyggeligere å kunne invitere til dette spennende foredraget nå!

Aas er Cand.med. i Oslo i 1979, og ble spesialist i anestesiologi i 1990. Han var overlege i anestesi ved Halden sykehus og Sykehuset Østfold fra 1990. Gjennom årene ble han stadig mer interessert i fenomenet smerte, og arbeidet på slutten av yrkeskarrieren bare med vurdering og behandling av smertetilstander.

Høsten 2018 ga han ut “Smerteboken – fra vondt til bedre” på Dreyers Forlag, Oslo. Boken oppsummerer moderne kunnskap om smerte som fenomen. Den tar også opp smertehistorie, genetikk, psykologi, kjønnsforskjeller, placebofenomenet, livsstil og smerte i ulike aldersgrupper.

Forskningen avdekker stadig nye og overraskende sammenhenger, ofte på tvers av det man tidligere trodde, men det meste av denne nye kunnskapen er ikke allment kjent. Et stykke på vei gjelder dette også leger og annet helsepersonell. Kulturrådet har vedtatt å kjøpe inn boken til norske biblioteker.

Smertemysteriet
Smertesansen er både vår venn og vår fiende. For å leve opp i en farlig verden, trenger vi evnen til å kjenne at noen ting gjør vondt. Men ikke sjelden går smertesystemet i baklås, og resultatet er langvarige smerter som verken har noen klar årsak eller noen åpenbar hensikt.

Norge har Europas høyeste forekomst av langvarige smertetilstander. Medikamenter virker ikke så godt som vi skulle ønske, men det finnes lys i tunnelen. Hvorfor opplever vi smerte? Hvorfor har noen av oss så mye mer vondt enn andre? Kan vi forebygge smerte? Og hva kan vi gjøre for å få det bedre?