Strømsparing som prøveprosjekt i Nome og Midt-Telemark kommuner?

Klimagruppa i Midt-Telemark seniorlæring har nå sendt et brev til ordførerne i Nome og Midt-Telemark kommuner. I brevet blir kommunene oppfordret til å stille seg bak en søknad til Enova om å lage et prøveprosjekt i våre to kommuner, med sikte på strømsparing og egenproduksjon av energi. Får vi dette til, kan det bli spennende – og lønnsomt for dem som deltar!