Vil du spare og selge strøm?

I et vel forberedt og spennende foredrag fortalte Arne Myhre og Peder Rekkedal oss om hvordan vi kan spare energi i eget hus ved hjelp av varmepumpe og solcelleanlegg. Vi kan til og med bli strømleverandører, og selge strøm til vårt lokale energiverk! Se vedleggene for mer info!