Årsmøtet 2020: Forslag til behandling

Midt-Telemark seniorlæring har årsmøte på Gullbring mandag 24. februar klokka 11. Tre forslag har kommet inn til behandling.

Etter at de sammenslåtte kommunene Bø og Sauherad tok navnet «Midt-Telemark kommune», er navnet “Midt-Telemark seniorlæring” noe misvisende. Når man ser dette navnet, er det i dag lett å tro at dette er en organisasjon som kun favner Midt-Telemark kommune, og ikke Nome.

Styret går derfor inn for å foreta en navneendring.

Videre foreslår styret å endre vedtektenes paragrafer 2 og 6.

Klikk på lenken for å se alle forslag som har kommet inn til årsmøtet.