Terje Tvedt: Verdenshistorie, samfunnsutvikling og kontroll av vann. Noen dypdykk

31. januar klokka 11.00 kommer professor Terje Tvedt til Gullbring for å holde foredraget «Verdenshistorie, samfunnsutvikling og kontroll av vann. Noen dypdykk». Tvedt ble for alvor kjent her i landet for TV-dokumentaren «Kampen om Nilen». Han er en svært ettertraktet og internasjonalt berømt foredragsholder, og det er et privilegium å kunne ønske ham velkommen til oss i Bø. Foredraget vil gi oss bedre oversikt over vannets betydning for de lange linjer i historien, for sivilisasjoners vekst og fall, og her og der vil vi bli tatt med dypere i vannhistorien.

Dette er et arrangement i samarbeid mellom universitetet (USN Campus Bø) og Seniorlæring i Midt-Telemark (SLMT). Studenter og ansatte ved USN har gratis adgang. Medlemmer av SLMT går også gratis, men vi tilbyr for dem en lunsj i tradisjonell stil til kr. 100,-.

Alle pålegg og restriksjoner i forbindelse med smittevern må følges og respekteres ved arrangementet. Ifølge smittevernforskriftene er vårt møte et “arrangement innendørs med faste, tilviste plasser: Inntil 200 personer.” Tilvist plass får man med nummererte billetter.

Billetter må derfor anskaffes på forhånd, enten via Billettservice eller i kafeteriaen (Framstugo) på Gullbring. Ved anskaffelse i Gullbring er det fint om man gjør dette noen dager før arrangementet, for å unngå sammenstimling på møtedagen. Med nummererte billetter kan Gullbring vite hvem som har vært til stede i storsalen, og hvem som satt hvor. Dette er et trygghetstiltak – for alle parter.

Terje Tvedt er professor ved Institutt for geografi, Universitetet i Bergen. Han har tidligere vært professor i global historie ved Universitetet i Oslo, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, samt gjesteprofessor ved Cambridge University.

Tvedt er forfatter av en lang rekke bøker, rapporter og artikler som favner over et bredt spekter. Han har skrevet og vært medregissør for en rekke TV-dokumentarer, og har vært leder for nasjonale og internasjonale forskningsnettverk og forskningsprosjekter. Hans hovedforskningsfelt inkluderer verdenshistorie, med et spesielt fokus på sammenhengene mellom vann og forskjellige samfunnsstyringssystemer, utviklingsteorier og det internasjonale hjelpesystemet. Han har også skrevet mye om norsk historie, spesielt Norges forhold til den ikke-europeiske verden. Mest kjent er han for sin bok «Nilen – historiens elv», som ble til TV-dokumentaren «Kampen om Nilen». Tvedt har mottatt en lang rekke norske og internasjonale priser for sitt arbeid, de fleste for publikasjoner og film i tilknytning til nettopp det han skal snakke om hos oss, nemlig vannet og dets enorme betydning opp gjennom historien – helt frem til vår tid – for politikk, makt og samfunnssystemer.