Årsmøtedokument 2021

Det er litt pussig å legge ut dokumentene til et årsmøte som ikke vil bli avholdt, i likhet med alle medlemsmøter våren 2021. Årsaken er – naturligvis – Koronaen, eller Covid-19-viruset med mutanter, og dertil hørende fare for smitte, liv og helse.

Årsmøtedokumentet, med årsmelding, regnskap osv. finner du her: Årsmøtesaker Seniorlæring i Midt-Telemark 2021. Sittende styre følger valgkomiteens forslag, og sitter ett år til. Neste årsmøte i Seniorlæring i Midt-Telemark (SLMT) blir derfor i mars 2022.

Slik stoda er nå, er det umulig å love noen dato for ny medlemsmøteaktivitet i laget vårt. Styret håper at vi kan dra i gang møter fra høsten av, men i disse tider er intet sikkert. For å si det med inspirasjon fra salmedikteren Erling Tobiassen: “Vi er i Høies hender – ser frem mot møtehøst“.

I mellomtiden har vi heldigvis gode muligheter til annen meningsfylt aktivitet, med en vår og sommer i kjømda, her i vår flotte Midt-Telemarksregion. På denne siden av sommeren har SLMTs undergruppe for kulturhistoriske rusleturar tre interessante utflukter – en i april, en i mai og en i juni. Vi kommer til å informere om disse etter hvert.