Godt nytt år!

Styret i Seniorlæring i Midt-Telemark sender våre beste ønsker for det nye året til alle våre medlemmer!

2020 har vært et unntakenes år, og dette har preget tilværelsen for oss alle. SLMT har måttet avlyse hele seks medlemsmøter. Dette var nødvendig av hensyn til liv og helse, men naturligvis sterkt beklagelig.

Akkurat nå vet vi lite om hvilken virksomhet vi kan drive i 2021. Det sikreste vi kan si er at vi drar i gang igjen medlemsmøtene våre så snart det er forsvarlig. Det kan selvsagt først skje når det er i samsvar med de råd og pålegg som regjeringen og smittevernmyndighetene til enhver tid kommer med. Uansett vil det bli arrangert rusleturer, i et samarbeid mellom turgruppa og styret. Planleggingen av disse vil bli prioritert fremover. Mer informasjon følger så snart vi har noe å komme med.

Årsmøtet skal i henhold til vedtektene avholdes innen utgangen av mars. Vi får se hvordan dette kan gjennomføres, om det i det hele tatt lar seg gjøre. Vi holder dere informert også om dette.

Uansett minner vi om at fristen for å komme med forslag til årsmøtet er 20. januar!

Igjen ønsker vi dere et riktig godt nytt år, fylt med glede, god helse og gode mellommenneskelige møter!

Husk også at «livet er kanskje ikke alltid en fest, men mens vi er her, kan vi like godt danse». (Jeanne C. Stein)