Hans Nielsen Hauge – predikant, gründer og reformator

This content has been archived. It may no longer be relevant

På medlemsmøtet mandag 27. september på Ulefoss samfunnshus får vi besøk av Alv Magnus. Han har i år utgitt en solid biografi om Hans Nielsen Hauge, som det er 250-årsjubilum for i år. Hauge ruver i norsk historie, og har hatt en enorm betydning, ikke bare innenfor tros- og kirkelivet, men også som grunnlegger, inspirator og «fødselshjelper» innenfor næringslivet. Fortsatt har vi bedrifter som ble startet ved hans hjelp, eller av folk han hadde hjulpet med utdanning eller på andre måter. Gjennom utvandrede haugianere hadde Hauge påvirkning også i Amerika.

Men også på andre måter var Hauge spesiell, med tanke på hvilken tid han levde i. Han slapp nemlig kvinner til i ledelse innen så vel menighetsarbeid som næringsvirksomhet. En annen side av ham var at han stundom kunne fungere som en «Kirsten Giftekniv».

Mest kjent er han nok for sin virksomhet som lekpredikant, noe som var ulovlig uten den lokale sokneprestens tillatelse. Dette førte til mange konfrontasjoner med prest og øvrighet, og Hauge ble etter hvert fengslet, noe som skulle komme til å knekke ham fysisk og psykisk. Men folk fra Hauge-menighetene kom etter hvert med i politikken, og skulle komme til å påvirke lovverket, ikke bare i 1814, men også videre. Vi kan se en rød tråd fra Hauges virksomhet gjennom demokratiseringsprosessen videre, bl.a. frem mot Formannskapsloven av 1837 og opphevelsen av Konventikkelplakaten i 1842.

Hauge var mye i Holla, og har satt spor som fortsatt er synlige. Mest kjent er kanskje hans konfrontasjon med presten Bremer, som bl.a. spyttet Hauge i ansiktet.

På Frelsesarmeens nettside ligger det en bredt anlagt artikkel om Hauge og jubileet. Den finner du her.

I forbindelse med 250-årsjubileet utgir Norges Bank en minnemynt med bilde av Hauge, laget av Bø-kunstneren Håkon Anton Fagerås.