Mood-møtet koronakansellert!

Medlemsmøtet i Seniorlæring i Midt-Telemark 31. august er avlyst pga. koronaproblematikk. I møtet skulle Robert Mood, forhenværende generalløytnant, for tiden president i Norges Røde Kors, holde foredraget “Midtøsten – de lange linjer og dagens utfordringer“. Mood må definitivt kalles en ekspert på dette området, både i faglig og geografisk forstand, så her ville vi fått et møte med innhold av svært høy klasse. Men slik gikk det ikke.

Korona-viruset, eller Covid-19-viruset, har satt verden på ende. Ingen har noensinne opplevd så omfattende tiltak for å unngå smittespredning. Norge har siden 12. mars vært i en unntakstilstand, og det har gitt gode resultater. Smittetallene i Norge har vært lave, og dødstallene er blant de laveste i verden. Men vi ser at når regjeringen nå har sluppet opp litt, og tillatt utenlandsreiser, om enn i bare begrenset grad, så øker antallet smittede.

Etter de reglene som myndighetene har satt opp, er sosial omgang i grupper over 20 ikke lov, og tett sosial omgang frarådes sterkt. At en del – særlig yngre – later til å ha blitt mindre nøye med å overholde disse smittetiltakene har ført til oppblomstring av antall smittetilfeller.

I disse dager strømmer studentene til Universitetet i Bø (USN). De utgjør en viktig ressurs for bygda og hele Midt-Telemark, og skal være hjertelig velkomne. Men man kommer ikke forbi at denne tilstrømningen i seg selv gir økt smittefare. Uformelle arrangement i forbindelse med oppstarten av studieåret, for eksempel i tilknytning til fadderuka, øker faren for smittespredning blant studentene.

Universitetet må også treffe tiltak for i størst mulig grad å unngå koronautbrudd. Derfor er antallet studenter tillatt i undervisningsrom og saler blitt satt ned. Man kjører heller samme forelesning flere ganger, med mindre grupper. Dette gjør at USN sliter med romkapasitet i egne lokaler. Derfor har Gullbring blitt tatt i bruk i vesentlig større grad enn normalt. Storsalen og kinosalen er to av lokalene som nå er i flittig bruk av studentene. Dette gjør at Gullbring har trafikk av et stort antall studenter de fleste dager. Både saler, møterom, vestibyle, toaletter mv. blir brukt, som naturlig er.

Våre medlemmer er seniorer, og er derfor mer utsatt for alvorlig koronasykdom enn yngre grupper. Mange blant oss har «underliggende sykdomstilstander», noe som gjør at smitte kan gi kritisk sykdom.

Styret i Seniorlæring i Midt-Telemark kan ikke ta ansvaret med å arrangere medlemsmøter i et slikt potensielt smitteutsatt miljø som det Gullbring i disse dager representerer. For oss fremsto det derfor som det eneste rette å avlyse dette møtet, selv om det skjer med den dypeste beklagelse. Vi må jo ivareta våre medlemmer!

Hva som skjer med medlemsmøtene videre ut over høsten, er ennå ikke fastsatt. Styret ser på alternativer, og følger smittesituasjonen og myndighetenes tilrådinger nøye. Arrangementer i friluft, som rusleturer med og uten kulturelt innhold, er imidlertid gode tiltak. Vi vil jobbe med dette, og orientere medlemmene etter hvert.

Vi ønsker våre medlemmer et fint og friskt høsthalvår. Her er mer informasjon om viruset, smitte og tiltak: https://helsenorge.no/koronavirus/fakta-og-handtering-i-norge#Om-viruset.