Rusletur til Gruveåsen på Fen

Tirsdag 8. juni arrangerer vi kulturhistorisk rusletur til Gruveåsen på Fen ved Ulefoss. Møt opp klokka 11 ved nedlagte Fen skole, rett ved Best-bensinstasjonen på Fen. Ved skolen er det også parkering.

Ved Fen skole sto det i sin tid ei stavkirke. Fra skolen har vi utsikt til Fenslia – det som en gang var en kjent hoppbakke – der storheter som Torbjørn Yggeseth og Torgeir Brandtzæg kasta seg utfor.

Vi går opp til Gruveåsen, som er en del av Fensfeltet. På turen besiktiger vi flere spektakulære gruvehull og gruveganger. Dette er stedet der man fra ca. 1650 og fram til 1928 utvant jernmalm. Malmen ble i begynnelsen rodd ut til Fjærekilen og frakta landeveien til Fossum jernverk i Gjerpen. Men snart ble det etablert en masovn og jernstøperi på Ulefoss. To store hammere ble også bygd på Hørte. På Ulefoss ble malmen smelta til jernbarrer. De ble da rodd fra Ulefoss til Tangen nedenfor Evju bygdetun, og deretter frakta opp til Hørte hvor de ble hamra ut til stangjern – som igjen ble frakta ned til Ulefoss. I mange år var Ulefos Jernværk å regne som en våpensmie. Krigene mellom Danmark/Norge og Sverige var mange og blodige.

I 1928 ble det slutt på gruvedriften på Fen, men etter andre verdenskrig tok den seg igjen kraftig opp. Denne gangen var det ikke jern man henta ut fra gruvene, men søvitt, og fra denne ble det utvunnet niob. Metallet niob er varmebestandig, og velegna til bruk i stål-legeringer i rakett- og jagerflymotorer. USA hadde god bruk for niob til sin våpenproduksjon. Nioblegeringer ble også brukt i atomreaktorer. Etter at Koreakrigen var over, sank etterspørselen etter niob og virksomheten på Fen ble lagt ned.

I dag er det igjen aktuelt med gruvedrift i området – denne gangen er det aktuelt å utvinne såkalte REE minerals – eller sjeldne metaller. Dette er metaller som blir brukt i f.eks. mobiltelefoner, datamaskiner og batterier. På sikt vil det også kunne være aktuelt med utvinning av thorium.

Men det er et problem. Malm fra Fensfeltet er radioaktiv. Man må finne en god løsning for å håndtere radioaktivt avfall fra nye gruver. Fremdeles ligger det en radioaktiv avfallshaug åpent i dagen etter niobutvinninga.

Guide på turen er Sigmunn Ytterbøe. Husk niste og gode sko for turen. Vi må ta værforbehold.