Russland blir til – Halvor Tjønn

Referat 30.01.2017.

Halvor Tjønn

Halvor Tjønn er cand.philol. fra universitetet i Oslo med historie som hovedfag i 1981. Han har bak seg mer enn 30 år som journalist, kommentator og forfatter, og har fulgt de store konfliktene i vår tid. Han har vært utenriksmedarbeider i mange år, blant annet i Sovjetunionen og fulgt Russlands historie fram til i dag.

Hva er årsaken til at noe skjer? Vi må lære oss å se sammenhenger. Historie hjelper oss til å forstå vår tid. Det er det viktigste faget for å forstå.

Hvorfor har Russland blitt det det er i dag? Flyktningene over Storskog i 2015. Russland i Syria, og Putin er den sterke lederen. På 1600- og 1700-tallet var det vanlig at sterke stater tok landområder fra de svakere. Russland har tatt tilbake Krim fra Ukraina. Dette har skjedd i vakuumet som har oppstått etter at USA har trukket seg mer ut av konflikter (dårlig erfaring med slikt?).

Russland er stort (verdens største land i areal). Norge er et lite land. Som nabo må vi forholde oss til dem og samarbeide med dem.

Grunnlaget for vår vestlige kultur ble lagt i det gamle Grekenland og videreført til Romerriket og videre til oss i Vesten. Russland har ikke denne kulturelle bakgrunnen. Fra 700- 800 tallet var det vikingene som begynte å få mulighetene til å reise over korte og lange strekninger til havs og langs elver på grunn av skipene sine. De kunne blant annet reise gjennom Russland helt ned til Svartehavet og Istanbul. Vikingene var ute etter sølv over alt. Det var datidens valuta. Kjente vikingbyer var Novgorod og Kiev. I Kiev bodde flere av de norske vikingkongene over tid. Blant annet vokste Olav Tryggvasson opp her, hos fyrst Vladimir den Hellige. På slutten av 900-tallet hadde vikingene dannet et stort rike sør for Ladoga. Det var mange bystater rundt om på denne tiden, og i Russland hadde vi Novgorod, Kiev og Moskva. Fyrst Vladimir den Hellige ville innføre religion i Kiev. Han vurderte alle, men endte opp med den ortodokse kirken, som hadde hovedsete i Konstantinopel. Legendene sier at det er vikingene og kristendommen som har skapt Russland.

Hvorfor ble likevel ikke russerne vestlige som oss? I 1237 ble de angrepet av mongolene, som skapte et enormt rike fra vest mot øst helt til Svartehavet. Mongolene forflyttet seg raskt til hest. I 200 år lå Russland under det mongolske åket. Ca. 1350 kom Svartedauden, og kanonene ble oppfunnet.

Begge disse bidro til at mongolene ble presset østover. Litauen overtar de områdene av Russland som nå er Ukraina. I 1480 ble Ivan den tredje. enehersker, og han kom fra bystaten Moskva. Fra denne tiden ble Russland en stormakt med Moskva som hovedsete. Moskva ble det nye «Roma». Den ortodokse kirke var sentral. De så på seg selv som helt ulike andre land i verden.

Vest-Europa holdt sammen, og støttet hverandre. Russland var utenfor og ble ledet av autokratisk makt. På 1800-tallet var det så strengt at bare mistanke om at noen var mot «diktatoren», var nok til å bli arrestert. Bøndene var livegne, og prisgitt godseierne.

I moderne tid var det tsaren som var eneveldig. Ortodoksi og nasjonalitet er det sentrale i Russland.
Putin ser seg selv som en tradisjonell «tsar» i en historisk sammenheng.
Russland er ikke et demokratisk land. Hvem skal etterfølge Putin? Det vet vi ikke. Russland er derfor uforutsigbart. Det må vi ta hensyn til.

Hans Olav Sauar Referent